Raps rykker i dansk landbrug

I 2013 ventes de danske landmænd at dyrke 178.000 hektar med industrifrø, og det udgør en stigning på 50.000 hektar i forhold til 2012. Trods den markante fremgang er der stadig et stykke til topproduktionen, der nåede sit maksimum i 1991 med næsten 300.000 hektar.

Korn er dog stadig den mest betydende afgrøde på de danske marker. Det fylder over halvdelen af landbrugsarealet. Arealet med korn er imidlertid faldet i 2013, og det med 64.000 hektar til 1.431.000 hektar, viser Danmarks Statistiks opgørelse.

Udviklingen kan først og fremmest henføres til faldende arealer med de to mest betydende kornarter, nemlig vinterhvede og vårbyg. Derimod bliver der i 2013 dyrket 30.000 hektar mere rug end i 2012.

 

Dagens Gossip