Rebild-børn opgiver retssag om erstatning

De syv søskende fra Rebild har opgivet at føre erstatningssag mod Rebild Kommune for ikke at have handlet i tide og dermed afværget deres fars voldsomme overgreb.

Faren blev tidligere på året idømt lovens strengeste straf for sit mangeårige seksuelle misbrug af børnene, og torsdag falder der dom i ankesagen i Vestre Landsret.

Selv om Rebild Kommune har erkendt, at børnene skulle være tvangsfjernet, har de syv søskende droppet at kræve erstatningen for kommunens svigt.

Ifølge advokat Susan Sørensen, der repræsenterer den ældste og mest udsatte pige i familien, har det taget hårdt på børnene først at blive afhørt i byretten i Aalborg og siden i ankesagen.

- Børnene har fået nok af retssager. Det har været hårdt at komme igennem, og derfor er en erstatningssag mod kommunen parkeret. I hvert fald for den pige, jeg repræsenterer, siger Susan Sørensen.

I foråret blev den 56-årige far idømt en tidsubestemt forvaringsdom for igennem 16 år at have voldtaget og misbrugt de syv børn samt to piger uden for familien. Manden nægter sig skyldig og ankede derfor til landsretten.

Rebild Kommune har erkendt og beklaget, at man ikke greb ind tidligere for at beskytte børnene.

De blev frivilligt anbragt uden for hjemmet, men trods gentagne underretninger fra lærere og pædagoger lod kommunen faderen have uovervåget samvær med børnene i weekender og ferier.

På den baggrund mener flere juridiske eksperter, at sagen er velegnet til for første gang i Danmark at føre en erstatningssag mod kommunen.

Men ifølge advokat Stig Ejler Jensen, der repræsenterer fire af drengene og den yngste af pigerne, giver det ikke mening, fordi faderen allerede er dømt til at betale børnene en erstatning på 915.000 kroner. Penge, som staten må betale, fordi faderen ikke kan.

- Børnene får allerede en erstatning, og derfor kan vi ikke komme og sige, at kommunen også skal betale, fordi den har svigtet et tilsyn. Jeg ved ikke på hvilket grundlag, vi skal gøre yderligere krav gældende, siger Stig Ejler Jensen.

I stedet vurderer han, at de syv søskende er så belastede af deres opvækst, at de kan få en erstatning for varige mén. Han mener, at flere af dem lider af posttraumatisk stress.

- Børnene har det skidt. Jeg synes, at de har det endnu dårligere i dag, end de havde under sagen i byretten. Det er min vurdering, at de har taget varig psykisk skade. Men det er noget, som vi først senere skal vurdere, siger Stig Ejler Jensen.

Dertil kommer, at enkelte af børnene kan få erstatning for tab af erhvervsevne.

- For nogle af børnene vil jeg ikke udelukke, at de er så skadede, at de ikke kan begå sig på arbejdsmarkedet, siger han.

Børnene er i dag mellem 12 og 25 år.

 

 

Dagens Gossip