Regeringen strammer planloven sammen med EL og K

Sådan lyder det fra miljøminister Ida Auken (SF), der også peger på, at yderområderne i Danmark skal have bedre mulighed for udvikling.

»Nu får kommunerne igen bedre mulighed for at planlægge, samtidig med at vi tilgodeser vores vigtigste naturområder. Vores natur og særligt kysterne er en af hovedårsagerne til, at turister vælger at holde ferie i Danmark. Derfor skal vi værne om det åbne landskab og beskytte vores kyster, så det kan bevares som grundlag for at skabe ny vækst i for eksempel turismeerhvervet,« siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.

Stramningen af planloven betyder blandt andet, at 29 kommuner får inddraget de særregler, de hidtil har haft i forhold til at give tilladelse til at bygge tæt på kyster.

Lovændringen får store roser med på vejen af brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, som især glæder sig over, at den nye planlov spænder ben for at opføre et såkaldt Bilka-hypermarked i Paderup uden for Randers.

»Det er en stor sejr for det lokale butiksliv, hvad enten vi taler om den eksisterende detailhandel i midtbyen eller dagligvarebutikkerne i boligområderne og i byens opland,« siger administrerende direktør John Wagner.

Fremover må udsalgsvarebutikker på over 2.000 kvadratmeter kun opføres centralt i byer med mere end 40.000 indbyggere eller i udpegede aflastningsområder i hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Den nye planlov skal desuden bane vejen for en bedre mobildækning i danske landzoner.

Fremover kan teleoperatører således sætte mobilantenner op på siloer, skorstene eller eksisterende master uden først at skulle søge om tilladelse hos kommunen.

 

Dagens Gossip