Regeringens reformer har øget uligheden

Opgørelsen afdækker, hvordan reformerne af kontanthjælp, SU, førtidspension og fleksjob har påvirket den såkaldte gini-koefficient; målet for indkomstuligheden, hvor nul svarer til ens indkomst for alle, mens 100 svarer til, at en enkelt person har det hele.

De tre reformer øger gini-koefficienten med henholdsvis 0,07, 0,06 og 0,10 procentpoint - eller i alt 0,23, viser opgørelsen. Derudover har forårets vækstplan øget uligheden med 0,16 procentpoint, mens skattereformen fra sidste år har øget den med 0,27 procentpoint.

Ifølge Bjarne Corydon øger de tre reformer dog ikke uligheden helt så meget, hvis de får flere i arbejde.

»Det er rigtigt, at de tre reformer isoleret set øger uligheden en lille smule i et af verdens mest lige lande, men hvis man tager højde for folks adfærd mindskes uligheden yderligere. Det er vigtigt at huske på, at beregningerne er noget statiske, idet de færreste er på SU og andre overførsler gennem hele livet. Endelig skal man også holde sig for øje, at beregningen alene er foretaget på baggrund af Vækstplanen og ikke regeringens samlede politik. For eksempel har vi afskaffet kontanthjælpsloftet og starthjælpen,« skriver han i en email til Information.

Enhedslistens finansordfører, Frank Aaen (Ø) mener ikke, at der er tale om en ubetydelig stigning i uligheden »og særligt ikke, når den kommer oven i de øvrige gennemførte reformer,« siger han.

»Så taler regeringen ganske vist om, at uligheden i virkeligheden ikke bliver så stor, fordi den forventer, at folk kommer i arbejde på grund af reformerne. Men det er svært at se, hvordan en lav kontanthjælp skal skabe flere arbejdspladser,« siger Frank Aaen til Information.

Ifølge De Radikales finansordfører, Sofie Carsten Nielsen (R), skal man gøre sig klart, hvilken situation Danmark har stået i.

»De private arbejdspladser fossede ud af landet under VK-regeringen på grund af krisen og manglende økonomisk ansvarlighed. Det har vi været nødt til at rette op på. Men det handler om at sikre fremtidens velfærd. Det kommer man altså ikke til, hvis man kun fordeler den offentlige kage på en anderledes måde. Hvis man ikke sørger for, at der kommer privat vækst, som kan bidrage med skattekroner, så svinder det bare ind,« siger hun til Information.

Kristian Weise, direktør i centrumvenstre-tænketanken Cevea, kalder ifølge Information øget ulighed »acceptabelt«, hvis den netop får flere i arbejde og regeringen sikrer, at andre dele af dens politik sikrer mere lighed i samfundet, skriver Information.

 

Dagens Gossip