Region Midtjylland: Bosteder har bestået kvalitetsprøven

Observationerne er netop blevet offentliggjort, og de enkelte bosteder er blevet målt på seks områder: Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og ledelse.

- Vi får en viden om, hvorvidt vi gør det rigtige. Og hvis ikke, får vi et fingerpeg om, hvad der skal ændres, siger socialchef Charlotte Josefsen fra Region Midtjyllands psykiatri- og socialområde.

Kvalitetskontrollen er en del af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område, og er et redskab til systematisk kvalitetsudvikling på alle regionale bosteder og institutioner.

Under deres besøg har de udefrakommende kvalitetsdommere interviewet ledere, medarbejdere og beboere om deres oplevelser af dagligdagen. Det er bagefter blevet holdt op mod pejlemærkerne i kvalitetsmodellen.

Danske Regioner tager nu fat om en tilsvarende evaluering af de sikrede institutioner og handicapinstitutioner for børn og unge.

 

Dagens Gossip