Region Sjælland vil udnytte grus i landskab ved Gammel Lejre

Det smukke landskab ved Gammel Lejre er et unikt stykke dansk kulturlandskab, fuld af historier om de første danskere. Men området er også fuldt af grus, som regionen gerne vil udnytte, og derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening nu området fredet.

Egnen omkring Gammel Lejre er et meget varieret landskab med vandløb og bakker, skove, søer og sletter. Et landskab der ikke blot fortæller om hvordan vores forfædre kunne overleve i området, men også om hvordan istiden flyttede rundt med Danmarks fundament, så vi i dag kan nyde en smuk natur, som stadig er bevaret i et landskab, som ellers mange andre steder er voldsomt præget af råstofgravning.

- Vi vil gerne sikre alle områdets natur- og kulturhistoriske værdier for vores efterkommere. Derfor er det vigtigt at sørge for at det smukke og stadig næsten uberørte landskab omkring Gl. Lejre og langs Ledreborg Allé bliver holdt fri for nyt byggeri og store tekniske anlæg, nye beplantninger og råstofgrave, fortæller leder af fredningsafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch.

Netop områdets store forekomster af råstoffer er en af årsagerne til, at en fredning er nødvendig, da der allerede nu er et pres for at udnytte områdets naturressourcer. Region Sjælland vil gerne grave grus i området. Sker det, vil det forandre landskabet for evigt, og det vil ikke længere være muligt at se ud over de landskaber, som lignede det, vikingerne og de første egentlige danskere beboede, forklarer Birgitte Bang Ingrisch.

Planer om nationalpark

Der har boet mennesker i egnen omkring Lejre siden jægerstenalderen. Nærheden til fjorden og åerne gav nemlig vore forfædre mulighed for fiskeri, jagt og transport og senere mølledrift. De varierede jordbundsforhold betød godt agerbrug og græsningsmuligheder for husdyr, og områdets beboere kunne hente tømmer og brænde fra skovene.

Gl. Lejre kaldes også Danmarks Riges Vugge, for det rige landskab, er fuld af spor fra fortidens danskere – fra skibssætninger til gravhøje og 5000 år gamle jættestuer. Det et også herfra sagaerne om Skjoldungerne stammer, de var efterkommere af sagnkongen Skjold fra Lejre og lægger navn til Skjoldungelandet, som kan blive en ny dansk nationalpark.

 

Dagens Gossip