Regioner bekymrede over kommuners fravalg på socialområdet

Regionerne er fortsat forpligtet til at lave tilbud til området, der dækker borgere med komplekse handicap og sociale problemer, men kommunerne fravælger i stigende grad regionernes tilbud. Det har alvorlige konsekvenser, mener Carl Holst (V), formand for Region Syddanmark og næstformand i Danske Regioner.

»Når man tænker på, at inden for de seneste 15 år har man argumenteret for at samle ekspertisen, så er det lidt barokt, at man inden for det højt specialiserede socialområde spreder ekspertisen. Jeg frygter, at afspecialisering gør, at nogle ikke får så godt et tilbud, som de både har krav på og fortjent som svage medborgere,« siger Carl Holst til Berlingske Nyhedsbureau.

Netop nu er man i gang med at evaluere kommunalreformen, og i den forbindelse har Danske Regioner sendt et høringssvar, hvor man blandt andet advarer mod en kommunalisering af det højt specialiserede socialområde.

»Den enkelte kommune har for få borgere med så komplekse problemer til at løfte opgaven, ligesom de mangler et incitament til at satse udviklingsmidler på en så lille gruppe af borgere,« lyder det i høringssvaret.

Arbejdsdelingen mellem kommunerne og regionerne har ifølge regionerne medført, at mange kommuner vælger en »selvforsyningsstrategi«, hvor de komplekse opgaver på området bliver løst inden for borgerens egen kommunegrænse. På den måde har kommunerne sikkerhed for økonomien og kan selv bestemme kvaliteten af de enkelte tilbud til det højt specialiserede socialområde, der blandt andet dækker over svære spiseforstyrrelser, komplekse hjerneskader, høre-, tale, og synshandicap og sjældne diagnoser.

»Det, vi lægger op til i regionerne, er, at man får præciseret, at de højt specialiserede tilbud skal forankres regionalt, fordi så får man den volumen, der skal til for at give den nødvendige driftssikkerhed og faglighed,« siger Carl Holst.

Han er ikke overrasket over udviklingen på området, men understreger samtidig, at kommunerne på mange andre områder løfter opgaverne tilfredsstillende.

»Jeg havde set det komme, og jeg frygtede det ville ske. Men det hører med til billedet, at af de opgaver, kommunerne overtog ved kommunalreformen, bliver langt, langt hovedparten løst godt, fint og flot,« siger han.

Det ventes, at det højt specialiserede socialområde bliver et tema på Danske Regioners generalforsamling, der torsdag holdes i Herning.

 

Dagens Gossip