Rekordmange familier søger om julehjælp

Alt tyder på, at de danske humanitærorganisationer kommer på overarbejde, når der i år skal uddeles julehjælp. Flere organisationer bekræfter et rekordstort antal ansøgere, som de begrunder med et stigende antal fattige familier.

»Siden vi første gang målte på fattigdom i 1999, er den tredoblet i Danmark frem til i dag,« siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, som forventer, at antallet af godkendte ansøgninger i år stiger med op mod 20 procent i forhold til sidste år.

Af de 8.500 ansøgere, der opfylder kriterierne for at modtage julehjælp, får 4.200 hjælp til julemad og gaver til børnene, skønner han.

Den markante stigning betyder også, at Dansk Folkehjælp står over for den største økonomiske udfordring nogensinde.

»For at kunne hjælpe alle skal indsamlingen nå et resultat på 12 millioner kroner, og det er uden for vores rækkevidde. Til sammenligning blev der sidste år indsamlet seks millioner kroner,« siger Klaus Nørlem.

Ingen dør af sult i Danmark, men det handler om at skabe en ramme om en hyggelig jul, forklarer han:

»Julehjælpen gør den forskel, at børnene kan vende tilbage til skolen efter ferien med nogle gode fortællinger ligesom deres kammerater med mere velstillede forældre. Og måske har de også været så heldige at få en gave,« siger Klaus Nørlem.

»Nok er det økonomisk set en kortsigtet hjælp, men hvis man tænker tilbage på sine barndomsminder, fylder julen meget. Og derfor er det rigtig vigtigt for de her børn,« tilføjer han.

Flere organisationer bekræfter den massive interesse for julehjælp.

»Vi har aldrig før fået så mange ansøgninger. Vi har først ansøgningsfrist 19. december, men allerede nu har vi fået lige så mange ansøgninger, som vi fik hele sidste år. Prognoserne peger i retning af 6.500 ansøgere, som vi skal ud at skaffe penge til, og vi kommer til at kunne hjælpe cirka en tredjedel,« siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Også i Børnenes Kontor oplever man en stigning i antallet af ansøgere.

»Der er ved at være en stor del af befolkningen, som lever i fattigdom. Enten har de ikke et job, eller også sidder de med en lav indkomst og har flere børn. Reserverne er simpelthen brugt op,« siger landsformand Nina Hav.

I Kirkens Korshærs lokalafdeling i København ansøgte 350 familier sidste år om julehjælp. Alene på nuværende tidspunkt har afdelingen modtaget 600 personlige henvendelser i år.

»Tendensen er dækkende for hele landet, og vi må afvise omkring to tredjedele på grund af begrænsede økonomiske muligheder,« siger redaktør på Korshærsbladet Heiner Lützen Ank.

I Røde Kors hjalp man sidste år 4.000 familier, og i år regner organisationen med at nå op på 5.000.

»Allerede nu er der 4.300, der har søgt om julehjælp, og vores lokalafdelinger melder om dobbelt så mange ansøgninger om gavekort sammenlignet med nuværende tidspunkt sidste år,« siger projektleder i Røde Kors Ziga Friberg.

»Vi har generelt fornemmet en større efterspørgsel om hjælp det seneste års tid, men eftersom julen er en begivenhed, hvor man kan få en konkret håndsrækning, bliver det meget synligt, at familierne har brug for hjælp,« siger hun.

 

Dagens Gossip