Ribe: Vejnettet ændres omkring den nye skole på Simon Hansens Vej

Med fusionen mellem Valdemarskolen og Nørremarkskolen oprettes der en ny skole i den nuværende Valdemarskoles bygninger i august 2014. På denne baggrund skal den trafikale infrastruktur på Simon Hansens Vej forbedres. Teknik & Forsyningsudvalget godkendte den 3. december 2012 et skitseforslag til vejløsninger.

Grønne arealer bibeholdes
- Løsningsforslagene tilgodeser både trafiksikkerheden og den trafikale infrastruktur på Simon Hansens Vej og i gaderne omkring. Samtidig giver løsningsforslagene Valdemarskolen mulighed for at bibeholde en meget stor del af deres grønne areal således, at skolens elever stadig har mulighed for udendørsaktiviteter, siger formand for Teknik & Forsyningsudvalget Freddie H. Madsen.

Der etableres sikker sti-krydsning på Simon Hansens Vej. Det indbefatter en nødvendig lukning af vejen for biltrafik nord for Valdemarskolen.

Ny vejforbindelse
Samtidig anlægges en ny vejforbindelse mellem Obbekjærvej via Fritidscenteret til Seminarievej. Derved får de trafikanter, der i dag benytter Simon Hansens Vej til og fra Fritidscentret nye adgangsveje.

Lukning af Hegelundsvej
I forbindelse med vejtilslutningen af den nye vej ved Seminarievej, skal der i givet fald også ske en lukning af Hegelundsvej.

Ved en lukning af Hegelundsvej tages der særlige forholdsregler i forhold til cyklister/knallertkørere således, at deres krydsning af Seminarievej ske med lav hastighed.

Mulighed for at blive hørt
- Forud for den endelige beslutning af projektet, får alle der mener at have interesse, i forhold til de foreslåede trafikale ændringer, mulighed for at udtale sig, siger Freddie H. Madsen.

På baggrund af de indkomne bemærkninger træffer Teknik & Forsyningsudvalget endelig beslutning om hvilke trafikale løsninger der præcis skal gennemføres.

- Når der gennemføres vejprojekter af denne størrelse vil nogle blive berørt. Det er desværre umuligt at undgå, når der anlægges ny infrastruktur, særligt i tættere beboede områder. Vi har truffet en beslutning om at arbejde videre med et skitseprojekt, der efter vores opfattelse samlet set løser de trafikale udfordringer, i forbindelse med fusionen af de to skoler, bedst mulig, slutter Freddie H. Madsen.

 

Dagens Gossip