Ros til korte erhvervsuddannelser

En ny evaluering af akademiernes første år konkluderer, at de har været med til at styrke de korte videregående uddannelser både fagligt og administrativt. Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) er tilfreds med rapporten, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, står bag.

»Erhvervsakademierne spiller en hovedrolle i regeringens målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Danmark har brug for stærke faglige miljøer og praksisrettede uddannelser af høj kvalitet, som kan bidrage til den økonomiske vækst,« siger han i en skriftlig kommentar.

»Med evalueringen kan vi fastslå, at etableringen af en fælles institutionel ramme for erhvervsakademierne var den rigtige vej at gå. Erhvervsakademierne er blevet bæredygtige og arbejder ihærdigt på at fylde rammerne ud,« siger Morten Østergaard.

Også i sammenslutningen Danske Erhvervsakademier bliver rapportens konklusioner modtaget med tilfredshed.

»Vi har nu dokumentation for, at erhvervsakademierne i enhver henseende er bæredygtige. De leverer uddannelser, som er praksisrettede og efterspørges i den private sektor, og som dermed er et godt bidrag til den økonomiske vækst i de kommende år,« siger foreningens formand, Bent Greve, i en kommentar.

Erhvervsakademierne blev etableret i 2009, da de overtog en række videregående uddannelser fra erhvervsskolerne. De ni erhvervsakademier landet over tilbyder uddannelse og efteruddannelse inden for områder som IT, byggeri, markedsføring og salg, jordbrug samt finans og økonomi.

 

Dagens Gossip