Roskilde kaster fem millioner efter ledige, der mister dagpengene

Skrevet af Holger Madsen

29/11/2012
Det er byrådet i Roskilde, der har besluttet ekstraordinært at hjælpe de ledige, der nu kommer i klemme efter nytår. Da regeringen vedtog finansloven, vedtog man samtidigt, at de personer, som i starten af 2013 falder ud af dagpengesystemet, vil få tilbud om kontanthjælp og uddannelse i det første halve år efter dagpengestop. Det mener et flertal i Roskilde Byråd dog ikke er tilstrækkeligt til at sikre, at de berørte personer finder et arbejde, og derfor iværksættes nu en række nye initiativer. Bag det netop vedtagne forslag står Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne. Byrådets primære mål er, at de ledige i målgruppen finder varig beskæftigelse. Derfor afsættes 2,5 millioner kroner til først og fremmest at hjælpe disse med at finde ordinære jobs i det private erhvervsliv eller i det offentlige. Eller forsøge at få de ledige ansat i de akutjobs, som også erhvervslivet har tilkendegivet at ville oprette. Indsatsen vil desuden betyde, at de ledige i målgruppen får fortrinsret ved besættelse af vikarstillinger i Roskilde Kommune. Det betyder, at den enkelte leder i Roskilde Kommune forpligtes til at ansætte en ansøger fra denne gruppe, forudsat at vedkommende opfylder kvalifikationskravene til stillingen. Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde Kommune nu går foran med et godt eksempel. - Målet med forslaget er at sikre, at ingen ledige vil miste deres forsørgelsesgrundlag, og at så mange som muligt finder varig beskæftigelse. Vi forsøger nu både at hjælpe lokale borgere, som står i en svær situation og samtidigt at skabe nye jobs i det hele taget. Roskilde Kommune forsøger at gøre noget ekstra, og gennem et tæt samarbejde med vores lokale virksomheder håber jeg naturligvis, at det vil lykkes os at hjælpe alle de berørte, siger Joy Mogensen. De afsatte midler vil blive fordelt således: ½ mio. kroner øremærkes værksætteri – Dvs. at der til alle ledige med en god forretningsidé etableres et iværksætterforløb med 6 ugers intensiv undervisning i den nødvendige basisviden som budget, regnskab, moms, skat, jura, forsikringsforhold, marketing, herunder webshop og E-handel. Efter de 6 uger får de mest ihærdige iværksættere med den mest realistiske forretningsmodel tilbud om at blive hjulpet videre med en målrettet indsats frem mod egentlig start af egen virksomhed. ½ mio. kroner øremærkes til ”KVIK-SERVICE” – Dvs. opstart af rekrutteringsservice til virksomheder med brug for en medarbejder her og nu. Virksomheden sparer tid, kræfter og dyr annoncering, undgår en stor bunke ansøgninger og talrige telefonopkald. At koble virksomheder, der mangler medarbejdere, med folk, der mangler job, er ikke nytænkning. Men med Kvikservice forpligter Jobcentret sig til at kunne levere hurtigt. ½ mio. kroner øremærkes til afbureaukratiserende tiltag – Udmøntes i opsøgende initiativer med tilbud om at overtage alle funktioner omkring rekruttering til akutjobs, herunder annoncering på Jobnet før ansættelsen, indenfor 48 timer. Dette bygger på et samarbejde med Anden Aktør. 1 mio. kroner øremærkes til rådgivning om energirenovering – Roskilde Kommune vil i samarbejde med Anden Aktør stille rådgivning til rådighed om energirenovering i private boliger, hvilket kan skabe nye jobs i håndværkerfirmaer, herunder i lokale håndværksvirksomheder. Det undersøges nærmere, om kommunen også kan tilbyde en sådan rådgivning om energirenovering i private virksomheder. Hånd i hånd med dette indledes dialog med Roskilde Erhvervsforum om den konkrete implementering af de vedtagne tiltag. Samtidigt kan der kan oprettes ekstraordinære, midlertidige stillinger af mindst 3 måneders varighed til målgruppen af ledige, som opbruger deres dagpengeret – indenfor en økonomisk ramme på maksimalt 2,5 mio. kr. I Roskilde Kommune vurderes antallet af berørte ledige at blive omkring 290. Efter afgang blandt de 290 til efterløn, uddannelse, seniorjobs, ordinære jobs med videre vil der forventeligt være omkring 100 personer tilbage, der risikerer at miste deres dagpenge.

Mest læste i dag

Det er byrådet i Roskilde, der har besluttet ekstraordinært at hjælpe de ledige, der nu kommer i klemme efter nytår.

Da regeringen vedtog finansloven, vedtog man samtidigt, at de personer, som i starten af 2013 falder ud af dagpengesystemet, vil få tilbud om kontanthjælp og uddannelse i det første halve år efter dagpengestop.

Det mener et flertal i Roskilde Byråd dog ikke er tilstrækkeligt til at sikre, at de berørte personer finder et arbejde, og derfor iværksættes nu en række nye initiativer.

Bag det netop vedtagne forslag står Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Socialdemokraterne.

Byrådets primære mål er, at de ledige i målgruppen finder varig beskæftigelse. Derfor afsættes 2,5 millioner kroner til først og fremmest at hjælpe disse med at finde ordinære jobs i det private erhvervsliv eller i det offentlige. Eller forsøge at få de ledige ansat i de akutjobs, som også erhvervslivet har tilkendegivet at ville oprette.

Indsatsen vil desuden betyde, at de ledige i målgruppen får fortrinsret ved besættelse af vikarstillinger i Roskilde Kommune. Det betyder, at den enkelte leder i Roskilde Kommune forpligtes til at ansætte en ansøger fra denne gruppe, forudsat at vedkommende opfylder kvalifikationskravene til stillingen.

Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at Roskilde Kommune nu går foran med et godt eksempel.

- Målet med forslaget er at sikre, at ingen ledige vil miste deres forsørgelsesgrundlag, og at så mange som muligt finder varig beskæftigelse. Vi forsøger nu både at hjælpe lokale borgere, som står i en svær situation og samtidigt at skabe nye jobs i det hele taget. Roskilde Kommune forsøger at gøre noget ekstra, og gennem et tæt samarbejde med vores lokale virksomheder håber jeg naturligvis, at det vil lykkes os at hjælpe alle de berørte, siger Joy Mogensen.

De afsatte midler vil blive fordelt således:

½ mio. kroner øremærkes værksætteri – Dvs. at der til alle ledige med en god forretningsidé etableres et iværksætterforløb med 6 ugers intensiv undervisning i den nødvendige basisviden som budget, regnskab, moms, skat, jura, forsikringsforhold, marketing, herunder webshop og E-handel. Efter de 6 uger får de mest ihærdige iværksættere med den mest realistiske forretningsmodel tilbud om at blive hjulpet videre med en målrettet indsats frem mod egentlig start af egen virksomhed.

½ mio. kroner øremærkes til ”KVIK-SERVICE” – Dvs. opstart af rekrutteringsservice til virksomheder med brug for en medarbejder her og nu. Virksomheden sparer tid, kræfter og dyr annoncering, undgår en stor bunke ansøgninger og talrige telefonopkald. At koble virksomheder, der mangler medarbejdere, med folk, der mangler job, er ikke nytænkning. Men med Kvikservice forpligter Jobcentret sig til at kunne levere hurtigt.

½ mio. kroner øremærkes til afbureaukratiserende tiltag – Udmøntes i opsøgende initiativer med tilbud om at overtage alle funktioner omkring rekruttering til akutjobs, herunder annoncering på Jobnet før ansættelsen, indenfor 48 timer. Dette bygger på et samarbejde med Anden Aktør.

1 mio. kroner øremærkes til rådgivning om energirenovering – Roskilde Kommune vil i samarbejde med Anden Aktør stille rådgivning til rådighed om energirenovering i private boliger, hvilket kan skabe nye jobs i håndværkerfirmaer, herunder i lokale håndværksvirksomheder. Det undersøges nærmere, om kommunen også kan tilbyde en sådan rådgivning om energirenovering i private virksomheder.

Hånd i hånd med dette indledes dialog med Roskilde Erhvervsforum om den konkrete implementering af de vedtagne tiltag.

Samtidigt kan der kan oprettes ekstraordinære, midlertidige stillinger af mindst 3 måneders varighed til målgruppen af ledige, som opbruger deres dagpengeret – indenfor en økonomisk ramme på maksimalt 2,5 mio. kr.

I Roskilde Kommune vurderes antallet af berørte ledige at blive omkring 290. Efter afgang blandt de 290 til efterløn, uddannelse, seniorjobs, ordinære jobs med videre vil der forventeligt være omkring 100 personer tilbage, der risikerer at miste deres dagpenge.