S-kandidat: Godt nyt for boligmarkedet i udkantsdanmark

Nu roser han minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for ændring af flexboligordningen.

De nye regler betyder, at fleksbolig-ordningen, der i dag giver boligejere mulighed for at bruge et helårshus som fritidsbolig, i fremtiden vil give ejere af flexboliger mulighed for at sælge deres flexboliger uden at flexbolig-retten bortflader. Det vil gøre deres huse mere attraktive.

Nye muligheder

Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne glæder sig over regeringens nye tiltag, der ventes at blive fremlagt sammen med regeringens vækstpakke, som er lige på trapperne.

- I dag er det sådan, at du skal søge din kommune om lov til at bruge dit hus som flexbolig. Flexbolig-retten betyder, at bopælspligten bortfalder, så du kan bruge dit hus som sommer- eller fritidshus. Men under de nuværende regler følger tilladelsen til at bruge dit hus som flexbolig ejeren, dvs. at du i dag ikke kan sælge dit hus som flexbolig, fordi den nye ejer skal søge igen. I fremtiden følger flexbolig-retten boligen, så du kan sælge din flexbolig. Det vil lukke op for langt flere købere og dermed sætte mere gang i boligmarkedet i visse dele af landet, siger Christian Rabjerg, folketingskandidat for Socialdemokraterne, og fortsætter:

- Vi har fortsat brug for, at det bliver lettere at låne til boliger i visse dele af vores region, og det er min vurdering, at problemet med den manglende kapital til boligkøb i udkantsdanmark kun kan løses ved, at staten griber ind med statslån eller statsgaranterede lån. Men med det nye tiltag på flex-boligområdet vil flere boliger blive attraktive, og det er rigtig godt nyt, slutter Christian Rabjerg Madsen, folketingskandidat for Socialdemokraterne i Kolding.

 

Dagens Gossip