S: Karakterkrav må ikke stå alene

»Vi skylder at sige til de unge mennesker, inden de begynder på en erhvervsuddannelse, at der er nogle helt grundlæggende ting, de skal kunne, og som gør det lettere for dem at komme igennem uddannelsen. Hvis man ikke har styr på sit basale dansk og matematik fra start, så får man det sværere, og niveauet på erhvervsskolerne bliver lavere,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

»Derfor skal vi sikre et ordentligt niveau hos både skolerne og eleverne, og det er klart, at det bliver lettere ved at stille nogle krav til karaktererne i folkeskolen,« tilføjer hun.

Helt konkret vil regeringen kræve, at unge har mindst et 2-tal i både dansk og matematik. Dermed har regeringen valgt at smide den skepsis, der så sent som i forsommeren medførte, at et karakterkrav i forbindelse med afgangseksamen ikke blev skrevet ind i folkeskolereformen, selv om borgerlige partier pressede på.

Ane Halsboe-Jørgensen understreger imidlertid, at et karakterkrav ikke kan stå alene.

»Jeg oplever, at der er enighed i regeringen om, at de unge skal kunne mere, når de begynder på en erhvervsuddannelse, end det er tilfældet i dag. Det gælder derfor om at finde en model, der er strikket rigtigt sammen, og i den forbindelse er karakterer selvfølgelig vigtigt, men det kan ikke stå alene. Det må aldrig blive den eneste indgang til en erhvervsuddannelse, for vi kender også de unge, der ikke har fået en adgangsgivende karakter i matematik, men som alligevel brænder for et fag, og dem skal der stadig være plads til,« siger S-ordføreren og henviser til, at man i udspillet også vil give adgang til nogle af de unge, der allerede har sikret sig en praktikplads eller som har været igennem en optagelsesprøve eller optagelsessamtale.

 

Dagens Gossip