S: Plejehjemssag i Esbjerg en lussing til borgmester

Læserbrev af den socialdemokratiske politiske ordfører i Esbjerg Byråd, Anders Kronborg.

Han skriver:

Forvaltningen på Esbjerg Rådhus har netop beregnet, at genåbningen af Karstensminde som friplejehjem vil koste millioner af kroner og kan få den konsekvens, at der skal lukkes plejehjem eller plejehjemspladser andre steder i Esbjerg Kommune.

Forvaltningens beregninger kan kun ses som en regulær lussing til borgmesteren. De konkluderer udover enhver tvivl, at dette vil blive en ualmindelig dyr omgang. Vi er forbløffede over, at borgmesteren kan finde på at indlade sig på denne form for valgflæsk og udvise en sådan økonomisk uansvarlighed og mangel på respekt for skatteborgernes penge.

Alene afskrivning af gælden i bygningerne koster, alt efter den endelige salgspris, op imod 17 mio. kr. Disse penge skal tages fra kassen og vil lægge et yderligere pres på kommunens likviditet. Det kan få den kedelige konsekvens, at centrale velfærdsområder skal beskæres yderligere.

Derudover må de borgerlige partier i deres iver for at få genåbnet Karstensminde tro på, at det vil blive en succes og at pladserne vil blive brugt. Men det har også sin hage. Hvis Esbjerg Kommune anvender alle 15 boliger på Karstensminde vil det ifølge forvaltningen koste over 20 mio. kr. i de næste 4 år. Merprisen per plejehjemsplads på et genåbnet Karstensminde fremfor vores gode kommunale plejehjem i f.eks. Ribe vil være hele 43.448 kr.

Derfor kræver Socialdemokraterne også svar på, hvor pengene skal komme fra:

Vi kræver klare svar fra Borgmesteren, ikke mere udenomssnak. Hvilke plejehjem/plejehjemspladser vil Johnny Søtrup lukke for at finansiere over 20 mio. kroner på ældreområdet i budgetperioden? Hvis ikke, hvilke centrale velfærdsområder skal så beskæres?

Socialdemokraterne i Esbjerg Kommune har derfor tænkt sig at stille sig på borgernes side i denne sag og blive ved at grave i sagen.

Pengene er knappe i kommunen. Vi skal sikre os, at hver krone, vi bruger, bliver brugt fornuftigt og effektivt. Vi skal have mest velfærd for pengene. Det er ikke tilfældet her, tværtom! Det virker som om, at jo mere vi spørger ind til sagen, desto mere lugter den.

Dokumentation. Uddrag af Svar fra forvaltningen i Esbjerg Kommune til Anders Kronborg:

”Kære Anders Kronborg,

Hvis Esbjerg Kommune anvender alle 15 boliger på Karstensminde, antages det, at ville koste Esbjerg Kommune ca. kr. 6,6 mio. kr. årligt (i 2011 priser, beregnet ud fra maksimumspriser).

Som udgangspunkt er der ikke budget på forvaltningens område til finansiering af beløbet.

Der er en forventet forskel på kr. 651.725 pr. år (i 2011 priser beregnet ud fra maksimumsprisen) i forhold til Esbjerg Kommunes daværende udgifter til 15 plejeboliger på Karstensminde. Det svarer til kr. 43.448 pr. bolig pr. år.

Hvis ikke der bevilliges ekstra midler til driften af boligerne, kan der blive tale om at lukke andre plejehjemspladser/plejehjem."

 

Dagens Gossip