Så lang tid har EU-patentet været undervejs

Mandag har EU's 27 medlemslande givet grønt lys til en af det europæiske samarbejdes længste stridigheder: Et fælles EU-patent med dertilhørende domstol.

Tidslinje for patentstriden:

* 1949: Den franske senator Longchambon foreslår Europarådet at lave et fælleseuropæisk patent. Det bliver ikke til noget.

* 1950: De skandinaviske lande begynder at harmonisere deres patentlovgivninger. Det bliver aldrig fuldført.

* 1959: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) begynder at udvikle et patentsamarbejde. Det kuldsejler i 1965.

* 1969: Frankrig foreslår et europæisk patent som led i Det Indre Marked. Der er flere runder forhandlinger op gennem 1970'erne og '80'erne, men det bliver ikke til noget.

* 2000: EU-Kommissionen fremsætter formelt forslag om oprettelsen af et EU-patent. Fire år senere falder det til jorden.

* 2009: Svensk EU-formandskab forsøger et kompromis. Det falder til jorden efter spansk-italiensk utilfredshed med, at man ikke kan søge patenter på spansk og italiensk.

* 2011: Polsk EU-formandskab præsenterer kompromisforslag, der lægger hovedsædet for patentdomstolen i Paris. Der indgås også en aftale, der sikrer, at EU-Domstolen er sidste instans i tvister.

* Juni 2012: Dansk EU-formandskab forsøger at bilægge striden ved at placere patentdomstolens hovedsæde i Paris med underafdelinger i London og München. Spanien og Italien deltager ikke i patentsamarbejdet. Aftalen bliver straks undsagt af EU-Parlamentet og kommissionen.

* November 2012: Det cypriotiske formandskab får parlamentets foreløbige opbakning til et kompromis, der lægger det primære ansvar for tvister om EU-patent i den nye patentdomstol, men sikrer, at EU-Domstolen stadig kan spille en rolle.

* Efter medlemslandenes godkendelse ventes EU-Parlamentet 11. december at følge trop. Herefter er det planen, at ordningen skal tages i brug i 2014.

Kilder: Bl.a. www.ipjur.com

/ritzau/

 

Dagens Gossip