Så stor forskel er der på politiets udrykningstid

Hvis du akut har brug for politiets hjælp, har dit postnummer afgørende betydning. I ni ud af 13 af landets politikredse er der nemlig mindst dobbelt så lang responstid i den kommune med længst ventetid i forhold til den med lavest. Det viser en opgørelse over politiets responstider i 2013, skriver Søndagsavisen.

Eksempelvis må en borger i Faaborg kommune gennemsnitligt vente 11 minutter længere på politiet end i nabokommunerne Odense og Svendborg, selvom de alle ligger i Fyns Politikreds.

På samme måde må borgere i Favrskov vente dobbelt så længe som i nabokommunerne Raders og Aarhus, selvom de alle hører under Østjyllands Politi.

- Det er del af en ond cirkel, hvor tyndtbefolkede kommuner i Danmark trækker sorteper og bliver negligeret. Der er færre arbejdspladser, længere til hospitalet og der går længere tid, før politiet kommer. Vi risikerer, at de her områder uddør, hvis ikke Folketinget sikrer de her borgere bedre, siger Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, til Søndagsavisen.

I Fyns Politikreds mener politiinspektør Bjarne Sørensen, at en anden prioritering af politikredsens ressourcer vil være uansvarlig, da de fleste udrykninger netop går til Odense og Svendborg.

- Som borger må man tænke over, at hvis man bosætter sig i et tyndt befolket område, går der også længere tid, siger han, og bakkes op at socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

- Vi skal selvfølgelig forsøge at gøre det bedre, men man vil altid skulle vente længere i visse områder af Danmark, siger hun.

De lange responstider kan aflæses direkte i danskernes tilfredshed med politiet. For mens den overordnede tilfredshed er tilbage på samme niveau, som før politireformen, halter det efter i lokalområderne.

- Tilfredsheden i lokalområderne har været faldende gennem flere år, og oplevelsen er, at politiet er blevet mindre synligt, siger Lars Holmberg, kriminolog på Københavns Universitet.