Sådan påvirker konflikten elever og lærere

27/03/2013 15:05

Newspaq

Nyheder

Mest læste i dag

Finansministeriet og Kommunernes Landsforening (KL) har varslet lockout for lærere på det statslige og kommunale område. Lockouten træder i kraft 1. april 2013 ved døgnets begyndelse, hvis ikke parterne uventet har genoptaget forhandlingerne.

* Lockouten rammer cirka 50.000 folkeskolelærere og 17.000 statsansatte lærere.

* Omkring 875.000 elever og kursister rammes - heraf er 557.000 elever i folkeskolen.

* Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) har forsikret, at ingen børn kommer i klemme på grund af lockouten:

- "Det gælder også i forhold til prøver og eksamen. Det betyder helt konkret, at vi vil sikre, at eleverne ikke bliver forsinkede i deres uddannelsesforløb, og at alle vil få deres afgangsbevis".

* Foruden de mange elever i 9. og 10. klasse, der er bekymret for deres afgangsprøver, er også elever på VUC, AMU og produktionsskoler og de voksne udlændinge, der skal til prøve i dansk for at få dansk statsborgerskab.

* Et eventuelt lovindgreb skal vedtages med flertal i Folketinget. Folketinget kan afslutte konflikten på få døgn. Selv om der dispenseres for de normale tidsfrister, skal lovforslaget stadig gennem de samme procedurer som normalt og vedtages af et flertal.

* Danmarks Lærerforening har penge nok i konfliktkassen til at konflikte i 10 uger - det svarer til 50 dage. Forening yder konfliktlån til lærerne, og de skal betales tilbage over fire år.

* Tjenestemænd er ikke omfattet af konflikten. De udgør omkring 20 procent af lærerne. I nogle kommuner skal de undervise som de plejer, i andre - for eksempel Ballerup Kommune - er alle skoler lukket, så længe der konfliktes.

* 700 lærere er medlem af den kristelige fagforening Krifa. De bliver derfor med sikkerhed ikke berørt direkte af lockouten.

* De må som tjenestemændene ikke indgå i konfliktramt arbejde. Det betyder, at de skal undervise ud fra deres eget skema og hverken må passe børn eller få ændret deres skema.

* De statsansatte lærere er blandt andet ansat på privatskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, erhvervsskoler, sprogskoler, landbrugsskoler, søfartsskoler, maskinmesterskoler, forsvaret, samt AMU- og VUC-centre.

* Privatøkonom Las Olsen i Danske Bank vurderer efter "et hurtigt overslag", fortaget for Ritzau, at stat og kommuner sparer 75 millioner kroner om dagen under en lockout før skat. De offentlige kasser mister også skatteindtægter, så besparelsen er omkring 40-50 millioner kroner om dagen.

/ritzau/