Sådan vil Grønland lokke minejægere til

En ny lov skal gøre Grønland attraktiv for de enorme udenlandske mine- og industriselskaber, der står på spring for at komme i gang med milliardstore investeringer i det kolde land. Der er tale om en såkaldte storskalalov.

Her er de vigtigste punkter i det nuværende forslag til loven.

* For at et projekt er et storskalaprojekt og dermed omfattet af loven, skal projektets anlægsomkostninger overstige en milliard kroner.

* Efter forslaget skal bygge- og anlægsarbejder udføres af et privat projektselskab, der skal organiseres som et aktieselskab med hjemsted i Grønland.

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

* Der kan ansættes udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen efter udenlandsk overenskomst. Dermed skal loven forhindre, at selskaber fravælger Grønland på grund af lønniveauer og overenskomstforhold.

* Udenlandsk arbejdskrafts mindsteløn skal svare til den grønlandske mindsteløn (pt. 80 kroner). Lønnen kan dog være helt ned til halvdelen af en vanlig grønlandsk løn for en ufaglært, fordi arbejdsgiver kan fratrække kost og logi, beklædningsudgifter, frirejse, forsikring mv.

* Vilkår for udenlandske ansatte må ifølge loven ikke stride mod Grønlands internationale forpligtelser og de retsregler, der gælder i Grønland.

* Spørgsmålet om ansættelse af udenlandske arbejdskraft har skabt stor debat. SIK, som er Grønlands lønmodtagerorganisation, taler om "løndumping", mens Grønlands Arbejdsgiverforening frygter konkurrenceforvridning.

* Der skal udarbejdes en række rapporter, og på den baggrund skal selskabet lave en trepartsaftale mellem selvstyret, kommunen og projektselskabet. Det handler blandt andet om mål for anvendelse af lokal arbejdskraft og lokale virksomheder.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip