Sådan vil regeringen bekæmpe social dumping

* Regeringen og Enhedslisten har afsat 55 millioner kroner årligt i 2012 og 2013 til at bekæmpe social dumping.

* Heraf 25 millioner kroner til Arbejdstilsynet, 20 millioner kroner til Skat og 10 millioner kroner til politiet.

* Aftalen sikrer en styrkelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere - RUT. Registret har til formål at give myndighederne bedre mulighed for at sikre håndhævelse af de regler, der gælder for udenlandske tjenesteydere og arbejdstagere, som opererer i Danmark.

* Arbejdstilsynet får mulighed for at udskrive administrative bøder til udenlandske virksomheder, der ikke er anmeldt RUT.

* Udvidelse af hvervgiverpligten til også at omfatte rengøringsbranchen. Det vil sige, at den, der bestiller rengøringsarbejde hos et udenlandsk firma, har pligt til at sikre sig, at rengøringsfirmaet er registreret hos RUT.

* Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere i Danmark. Blandt andet får Skat flere ressourcer til at kontrollere skatteforhold for udenlandske virksomheder. Er de ikke reelt etableret i et andet land, skal de betale skat i Danmark.

* Øget brug af arbejdsklausuler ved offentlige udbud.

* Bedre kontrol med, om udenlandske lastbiler overholder reglerne om at køre i Danmark - såkaldt cabotagekørsel.

* Bedre informationer til udenlandske virksomheder og lønmodtagere om det danske arbejdsmarked. Det sker ved oprettelsen af en serviceskranke for udenlandske virksomheder, hvor de kan få svar på spørgsmål om det danske arbejdsmarked.

* Samtidig undersøges det, om det er hensigtsmæssigt at indføre id-kort for personer, der arbejder på byggepladser.

Sådan har Arbejdstilsynet, Skat og politiet gennemført kontroller:

* I 2012 har Arbejdstilsynet, Skat og politiet gennemført 15 fælles regionale aktioner. I resten af 2012 er der planlagt yderligere tre aktioner.

* Arbejdstilsynet har i perioden den 1. januar til den 1. oktober 2012 besøgt 1569 udenlandske virksomheder - 735 som led i de fælles aktioner.

* Skat har i perioden 1. marts til oktober 2012 kontrolleret 1008 virksomheder.

* Politiet har foreløbigt i 2012 gennemført omkring 1150 målrettede cabotagekontroller. Indtil videre er der rejst 273 sigtelser på området.

 

Dagens Gossip