Sagen om kanelsneglene kommer nu op i Folketinget

Er de danske kanelsnegle truet af nye regler om brugen af kanel?

De seneste dage har forvirringen om kanelsneglenes fremtid bredt sig, og det skyldes nye krav fra EU om brugen af kanel.

Fremover må bagerne ikke bruge samme mængde kanel som tidligere, og det har ført til en frygt for sneglenes fremtid.

Nu har Venstres medlem af Folketinget, Karsten Lauritzen, direkte spurgt fødevareminister Karen Hækkerup (S) om de konkrete fakta i sagen.

Det sker i følgende spørgsmål, der er rejst som såkakdte paragraf 20-spørgsmål:

- Finder ministeren det rimeligt, at de danske fødevaremyndigheder ikke vil anerkende kanelsneglen som traditionelt bagværk, når de svenske myndigheder har anerkendt kanelbollen som traditionelt bagværk og dermed tillader en højere grænseværdi for indholdet af kanel i kanelbollerne, end de danske myndigheder tillader i danske kanelsnegle?

EU-regel spænder ben: Nu er kanelsneglen i fare

- Finder ministeren, at de svenske grænseværdier for indholdet af kanel i svenske kanelboller (sammenholdt med de værdier de danske fødevaremyndigheder tillader i danske kanelsnegle) er til skade for de svenske forbrugere?

- Mener ministeren, at der er tale om dansk overimplementering af EU's lovgivning, når de danske myndigheder i modsætning til de svenske ikke vælger at anerkende kanelsnegle som et traditionelt bagværk, jf. EU-reglerne, mens svenskerne anerkender kanelboller og dermed tillader et langt højere indhold af kanel i bagværket end de danske myndigheder?

Fødevareministeren har endnu ikke svaret på spørgsmålene.

Konkret er det stoffet kumarin, der findes i kanel, som der kommer nye grænseværdier for. Fødevarestyrelsen oplyser, at der kommer to grænseværdier - henholdsvis en for tradionelt bagværk, og en højere for andre kager, som bliver spist oftere end kager til højtid.

Netop kanelsngelene falder ind under den sidste kategori, og derfor må der ikke tilsættes så meget kanel, hvorimod eksempelvis julekager må indeholde mere kanel.

Styrelsen mener sagtens, at der fortsat kan bages kanelsnegle - blot der anvendes mindre mængder kanel.

 

Dagens Gossip