Samarbejde markerer 10 års-dagen for Seest-katastrofen

Koldinghus, Kolding Stadsarkiv og journalist Ole Sønnichsen markerer i samarbejde 10 års-dagen for fyrværkeribranden i Seest i 2004.

Katastrofen indtraf den 3. november 2004 hos N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik og lammede en hel bydel og optog koldingenserne. De fleste kan huske, hvor de var, og hvad de lavede den dag. Derfor efterlyser Koldinghus, Kolding Stadsarkiv og forfatter Ole Sønnichsen nu fotos, historier og genstande fra katastrofen. De skal bruges til en udstilling og en ny bog.

Koldingenserne kan aflevere historier og billeder via hjemmesiden eller på Facebook.

Man kan også møde personligt op på følgende dage:

Søndag den 27. april kl. 11-15 ved sognehuset i Seest
Lørdag den 10. maj kl. 11-15 ved sognehuset i Seest
Lørdag den 24. maj kl. 10-17 på Koldinghus
Fredag den 30. maj 10-16 på Kolding Stadsarkiv i Nicolai-komplekset i forbindelse med Maj-markedet

Fakta om Seest-katastrofen

Fyrværkeriulykken i Seest var en af de største danske ulykker i nyere tid. Den ramte Kolding-forstaden Seest den 3. november 2004.

Da to medarbejdere var i gang med at tømme en 40 fods ISO-container med fyrværkeri på N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik, tabte de en kasse raketter. Raketterne eksploderede, og ilden bredte sig hurtigt til resten af fyrværkeriet i containeren samt en anden 40 fods container, hvorefter der skete en stor eksplosion klokken 15:25.

Branden bredte sig også til de haller, hvor hovedparten af fyrværkeriet blev opbevaret (ca. 800 tons ca. 284 ton NEM (nettoeksplosivmængde)). Da det sprang i luften kl. 17:45 ved tre store eksplosioner, fremkaldte det en jordrystelse, der svarer til 2,2 på Richter-skalaen. Eksplosionerne sendte betonstykker, mursten, tagplader og store jerndragere flere hundrede meter væk fra fabriksområdet.

På det tidspunkt havde politiet evakueret langt de fleste naboer til fabrikken. 760 husstande med omkring 2000 mennesker blev evakueret. Mange af dem så først deres hus igen tre dage senere. 355 huse fik skader. Af dem var 176 så medtagne, at beboerne ikke umiddelbart kunne vende tilbage. Omtrent 75 huse var så medtagne, at de måtte rives ned og genopbygges. To måneder efter ulykken blev de samlede erstatninger anslået til 750 millioner kroner.

Ved den første eksplosion i containerne omkom den 33-årige frivillige brandmand Max Jørgensen, og to andre fra redningsmandskabet blev alvorligt såret. Max Jørgensen blev posthumt tildelt Forsvarets medalje for Faldne og Sårede i tjeneste.

Den 28. april 2005 konkluderede politiet i Kolding i en rapport, at ulykken var et hændeligt uheld.

12 virksomheder i området blev ramt. Kolding Kommune besluttede at opkøbe grundene og bruge dem til boliger og grønne områder.

Den 15. maj 2006 blev en rapport offentliggjort. Den var udfærdiget af en uafhængig ekspertgruppe nedsat af økonomi- og erhvervsministeren og forsvarsministeren.

Rapporten konkluderede (citater fra pressemeddelelse), "at der ikke ses at være begået lovovertrædelser af de berørte danske myndigheder." Ekspertgruppen finder desuden, at "man ikke finder grundlag for at udtale, at de involverede danske myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af den pågældende karakter kunne indebære væsentlige sikkerhedsmæssige risici". Endelig mener Ekspertgruppen "ikke, at sagsbehandlinger i de danske berørte myndigheder har været behæftet med fejl, som er årsag til ulykken i Seest, hverken til selve antændelsen eller skadesomfanget.

Fakta hentet fra Wikipedia.

Kan du huske, hvad du lavede 3. november 2004? Skriv i kommentarfeltet nedenunder...

 

Dagens Gossip