Se den her og hvad den betyder for dig: Ny rygelov er forhandlet på plads

22/04/2012 12:30

redaktion

Nyheder
Rygning. Foto: Netnyhederne.dk Vi har fået en rygelov i Danmark, og her kan du se hver den betyder for dig. Det er regeringen (S, RV og SF) og Enhedslisten, der har indgået aftalen om en markant styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet. Revisionen af loven om røgfri miljøer er et vigtigt element i en større og samlet forebyggelsesindsats på tobaksområdet med henblik på at reducere de sundhedsskadelige effekter ved rygning og passiv rygning. For regeringen har det været afgørende at styrke forebyggelsesindsatsen, med særligt fokus på forebyggelse blandt børn og unge. - Jeg er utrolig glad for, at et ansvarligt flertal i Folketinget vil skabe markante forbedringer for danskernes sundhed. Regeringen søgte bred opbakning til at udbrede de røgfri miljøer yderligere især i forhold til børn og unge, som vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe med at træffe sunde valg. Bliv ven med netnyhederne på Facebook - klik her og vær med helt gratis - Hvis vi kan holde de unge fra at gå i gang med at ryge, er vi kommet et vigtigt skridt videre i arbejdet for et sundere Danmark. Dette arbejde har oppositionen desværre ikke villet deltage i. Jeg vil derfor gerne kvittere for, at Enhedslisten er gået med og har taget et medansvar, siger Astrid Krag (SF), der er minister for sundhed og forebyggelse. Og sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, er glad for den nye rygelov. - Aftalen er et fornuftigt skridt i retning af at sikre især børn og unge en mere røgfri hverdag. Samtidig er det vigtigt for os, at der er enighed om, at Danmark på EU-plan bl.a. skal arbejde for nye tiltag i forhold til tobaksindustriens brug af tilsætningsstoffer, siger hun. Den nye rygelov i overblik: Børn og unge Totalt rygeforbud på institutioner for børn og unge under 18 år Bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud mod salg af tobak til unge under 18 år hæves Regeringen fremsætter i 2012/13 forslag om krav til billedelegitimation til unge, samt til butikker om at skilte herom Arbejdspladser En skærpelse af rygeforbud på arbejdspladser – bl.a. forbud mod at ryge i arbejdslokaliteter i bygninger, der tjener som arbejdsplads for én person ad gangen Regulering af tilsætningsstoffer Enighed om at arbejde på EU-plan for bl.a. et europæisk forbud mod de såkaldte ”slikcigaretter” og en fælles europæisk liste over tilsætningsstoffer Rygestop Udnytte eksisterende kommunale rygestoptilbud mest effektivt – bl.a. igennem fokuserede tilbud, når borgerne er mest motiverede for rygestop, f.eks. i forbindelse med sygdom og graviditet. Understøtte indsatsen i regioner, kommuner og almen praksis ved hjælp af en intensiv markedsføringsindsats for Stoplinien Sprede de gode erfaringer med omkostningseffektive rygestoptilbud, så ressourcerne anvendes bedst muligt på landsplan Den nye aftale er en revidering af den gældende lov om røgfri miljøer, der bygger på en aftale indgået den 21. november 2006 mellem S, SF, EL, V, DF og K. Loven trådte i kraft den 15. august 2007. [polldaddy poll=6160026]

Mest læste i dag

field_body_value