Se hvem der har fødselsdag den 30. juni 2013

Adm. direktør Kim Fournais, 47. - Institutleder, professor Uffe Holmskov, 47. - Konceptkunstner Jens Haaning, 48. - Grevinde af Frederiksborg Alexandra , 49.

Adm. direktør Mads Henrik Ryder, 50. - Tekstildesigner Charlotte Houman, 50. - Rektor Anne-Louise Sommer, 52. - Foredragsholder, sundhedsekspert Charlotte Bircow, 52. - Sognepræst Preben Ulstrup, 57.

Industriel designer, arkitekt Sten Nielsen, 61. - Advokat Carsten Ringgaard, 62. - Adm. direktør Thomas Rask Jensen, 62. - Advokat Sten Rasmussen, 63. - Fhv. chefredaktør Camilla Lindemann, 64. - Skuespiller Terese Damsholt, 66. - Fhv. viceordførende direktør, formand Jakob Brogaard, 66. - Fuldmægtig, cand.mag. Vivian Krüger Paludan, 67. - Professor Poul Rind Christensen, 67. - Billedkunstner Viera Collaro, 67. - Fhv. søkorttegner Lise Lotte Brendstrup Sørensen, 68. - Fhv. adm. direktør, civilingeniør Peter Høstgaard-Jensen, 68. - Overlæge Birgitte Hartnack Federspiel, 69. - Bestyrelsesformand, adj. professor Jørgen Nue Møller, 69. - Regionsrådformand, fhv. borgmester Steen Bach Nielsen, 69. - Sølvsmed, kunstner Peter Vedel Tåning, 69. - Professor, arkitekt Carsten Juel-Christiansen, 69.

Journalist Margrethe Eli, 71. - Lektor, lic.pharm. Erik Bechgaard, 71. - Fhv. højesteretsdommer, dr.jur. Peter Blok, 71. - Apoteker, dr.pharm. Kerstin Overø, 72. - Universitetslektor, cand.scient. Torben Stroyer Hansen, 72. - Billedkunstner Tonny Hørning, 72. - Professor emer., dr.med. Torben Clausen, 76. - Maler, grafiker Tonning Rasmussen, 77. - Arkitekt Flemming Hertz, 77. - Fhv. rektor, cand.polit. Sven Caspersen, 78. - Fhv. landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen, 79.

Få en daglig oversigt over de mest kendte fødselarer på Facebook - tilføj her

Arkitekt Hans Kristensen, 80. - Fhv. direktør Karl-Johan Levinsen, 81. - Direktør, ingeniør Svend Erik Christensen, 84. - Direktør, cand.oecon. Henry Høgh, 84. - Direktør, civilingeniør Finn Holtorp, 85.

Koncerndirektør Ole Trock-Jansen, 90. - Filmproducent Jørgen Bagger, 91.

/BNB

 

Dagens Gossip