SF: VK er skyld i mistede dagpenge

06/04/2013 12:40

BNB

Nyheder
Sådan siger arbejdsmarkedsordfører Sanne Rubinke (SF) som kommentar til nye tal fra AK-Samvirke, der viser, at knap 13.000 danskere foreløbig har mistet dagpengene i 2013. Hun erkender dog, at den tidligere regerings politik også er blevet den nuværende regerings politik. Der er fortsat flertal bag forkortelsen af dagpengeperioden, og det forholder regeringen sig til, lyder det fra Sanne Rubinke, som ikke vil afvise, at der er brug for flere akuttiltag for at hjælpe tidligere og udfaldstruede dagpengemodtagere. »Dagpengereglerne ligger fast, men vi skal hele tiden forholde os til, om der er brug for nye løsninger. Jeg kan ikke pege på noget konkret her og nu, men vi skal være åbne for at drøfte muligheder,« siger SF-ordføreren. De hidtidige akuttiltag har ikke formået at mindske antallet af ledige, der mister retten til dagpenge, markant. Ifølge AK-Samvirkes vurdering vil op mod 30.000 ryge ud af dagpengesystemet inden nytår. »Der er nogle effekter, som vi ikke kan måle endnu, men vi er helt enige om, at akuttiltagene ikke rækker,« siger Sanne Rubinke, der dog fastslår, det opgaven for regeringen først og fremmest handler om at få skabt flere arbejdspladser. »For mig at se er det ikke specielt socialistisk at skaffe folk længere forsørgelsesperioder. Det handler om at skaffe regulære job,« siger hun.

Mest læste i dag

Sådan siger arbejdsmarkedsordfører Sanne Rubinke (SF) som kommentar til nye tal fra AK-Samvirke, der viser, at knap 13.000 danskere foreløbig har mistet dagpengene i 2013.

Hun erkender dog, at den tidligere regerings politik også er blevet den nuværende regerings politik. Der er fortsat flertal bag forkortelsen af dagpengeperioden, og det forholder regeringen sig til, lyder det fra Sanne Rubinke, som ikke vil afvise, at der er brug for flere akuttiltag for at hjælpe tidligere og udfaldstruede dagpengemodtagere.

»Dagpengereglerne ligger fast, men vi skal hele tiden forholde os til, om der er brug for nye løsninger. Jeg kan ikke pege på noget konkret her og nu, men vi skal være åbne for at drøfte muligheder,« siger SF-ordføreren.

De hidtidige akuttiltag har ikke formået at mindske antallet af ledige, der mister retten til dagpenge, markant. Ifølge AK-Samvirkes vurdering vil op mod 30.000 ryge ud af dagpengesystemet inden nytår.

»Der er nogle effekter, som vi ikke kan måle endnu, men vi er helt enige om, at akuttiltagene ikke rækker,« siger Sanne Rubinke, der dog fastslår, det opgaven for regeringen først og fremmest handler om at få skabt flere arbejdspladser.

»For mig at se er det ikke specielt socialistisk at skaffe folk længere forsørgelsesperioder. Det handler om at skaffe regulære job,« siger hun.