Sikker cykelforbindelse mellem Glud og Snaptun

Det har længe været et stort ønske fra borgerne i Glud og Snaptun at kunne færdes sikkert på cykel imellem de to byer. Hvis alt går som planlagt går ønsket i opfyldelse til august.

Løsningen består af en kombination af cykelstier, hastighedsdæmpende bump og fla-der samt en speciel vejtype, der kaldes ”2 minus 1” (se illustration). Sådan en vej be-står af ét spor samt plads til cykler i begge sider. Når to biler møder hinanden, ser man om der er cyklister. Hvis ikke, så trækker bilerne forsigtigt til højre og passerer hinanden.

Kommunen etablerer ”2 minus 1” vej igennem Glud by, nærmere betegnet fra Glud-vej til byzonen på Snaptunvej (se billedillustration). Herfra etableres en dobbeltrettet cykelsti på den sydøstlige side af Snaptunvej frem til den eksisterende cykelsti i Snaptun (lokalt kaldet ”Sahara”).

Ved udmundingen af den eksisterende cykelsti midt i Snaptun, etableres igen ”2 minus 1” vej frem til True North Efterskole, der ligger lige før Snaptun Havn.

Herudover bliver der lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger flere steder på ”2 minus 1” vejen, i form af hævede flader og bump. Det vil bl.a. fungere som byport på Østrupvej og Snaptunvej i Glud og Snaptunvej i Snaptun.

 

Dagens Gossip