Sjællændere bliver oftere indlagt

Hvis man bor på Sjælland, bliver man oftere indlagt på hospitalet, end hvis man bor på Fyn eller i Jylland.

De 21 kommuner, hvor der er flest hospitalsindlæggelser, ligger således øst for Storebælt, og her topper Ishøj Kommune listen med 272 indlæggelser pr. 1.000 indbyggere i 2012. I den anden ende af skalaen ligger kommuner som Nordfyns Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune med henholdsvis 154 og 170 indlæggelser pr. 1.000 indbyggere. Det viser en undersøgelse fra Momentum, Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev, som offentliggøres tirsdag, skriver Berlingske.

Det betyder ikke nødvendigvis, at beboerne på Sjælland og Lolland-Falster er mere syge af natur. En række forskere vurderer, at afstand til hospitalerne og kulturen blandt praktiserende læger spiller en rolle.

Det kommer bag på Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved Aarhus Universitet, at danmarkskortet stadig er så opdelt.

»Der har altid været et større forbrug af sygehus- og sundhedsydelser i Østdanmark i forhold til Vestdanmark, og det kan åbenbart tage lang tid, før sådan nogle mønstre ændrer sig. Gennem årene har det været nemmere at komme på sygehus på Sjælland, fordi sygehusene – rent historisk har ligget tættere end i eksempelvis Jylland,« siger Jes Søgaard.

Hvorfor det forholder sig sådan, er det dog sværere at finde en entydig forklaring på. Helt overordnet spiller det en rolle, hvor syge beboerne i de enkelte kommuner er, og hvordan aldersfordelingen ser ud.

Men om det også spiller ind, at jyden – og i dette tilfælde også fynboen – er stærk og sej, er derimod mere tvivlsomt.

Afstanden til sygehusene er ofte kortere øst for Storebælt end i eksempelvis Jylland. Og det kan være med til at skabe en kultur, hvor der skal mere til, før en patient bliver indlagt. Det vurderer Karsten Vrangbæk, professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, som en af de primære årsager til, at østdanskere oftere indlægges.

»Det er nemmere for den praktiserende læge at indlægge, hvis afstanden er kortere. Dels er der større sandsynlighed for, at de praktiserende læger selv har en løbende kontakt med sygehuset og ved, hvad der foregår. Og så vil det være mindre belastende for patienten, hvis vedkommende kan holdes tæt på sit hjem,« siger Karsten Vrangbæk.

Forskning viser, at afstanden til sundhedsydelser har en reel betydning for, hvor meget de bruges af borgerne, forklarer Peter Vedsted, professor i folkesundhed ved Aarhus Universitet. Han vurderer også, at afstanden til sygehuset har betydning for, om en borger indlægges eller ej. Det er dog vigtigt at understrege, at »de der skal indlægges, bliver indlagt,« som Peter Vedsted udtrykker det. Med andre ord er der, ifølge ham, altså ikke tale om, at alvorligt syge mennesker ikke indlægges, hvis det er nødvendigt. Men i de områder, hvor der er store afstande til sygehusene, kan syge personer, der ligger lige på vippen mellem at skulle indlægges og behandles af egen læge, dog i nogle tilfælde holdes hjemme.

»Især i Jylland er der tradition for et relativt godt samarbejde mellem almen praksis og sygehusene. Lægerne kender ofte dem, som arbejder på det nærmeste sygehus og er i jævnlig kontakt med dem. Det vil sige, at man nogle gange kan tale sig til rette om, hvorvidt en patient skal indlægges eller ej, hvorimod man på de store sygehuse i de områder, hvor der er store koncentrationer af folk, har en anden samarbejdskultur,« siger Peter Vedsted.

Region Syddanmark er en af de regioner, hvor færrest borgere ender i en hospitalsseng. Det har dog ikke noget at gøre med, at borgerne er mindre syge end andre steder i landet. En af grundene er, at man har satset på at behandle ambulant, så patienterne ikke så ofte skal indlægges, forklarer sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.

»På den måde har vi undgået et højt antal indlæggelser. Det skyldes dermed ikke, at behovet for sundhedsydelser er lavt. Desuden spiller tradition også en rolle, når det kommer til tærsklen for, hvornår de praktiserende læger vælger at indlægge en patient«.

 

Dagens Gossip