SKAT rejser disciplinærsager mod fire chefer

De pågældende personer skal nu igennem en månedlang proces, hvor de afhøres af en særlig udpeget forhørsleder, der efterfølgende afleverer en redegørelse med anbefalinger til SKAT om, hvorvidt og hvordan de pågældende ansatte bør straffes. De risikerer alt fra en påtale til afskedigelse.

De seks medarbejdere bliver i deres job, mens undersøgelsen gennemføres. De suspenderes ikke. SKAT forventer, at disciplinærsagerne er afsluttede inden 1. april 2014.

SKAT og Kammeradvokaten mener, at de alle seks har optrådt så kritisabelt, at det skal have ansættelsesretlige konsekvenser. De seks medarbejdere har alle afleveret en redegørelse om deres handlinger. Disse er gennemgået af Kammeradvokaten, der på det grundlag mener, at der skal gennemføres tjenestemandssag mod dem alle.

Blandt de ansatte, der nu rejses sag mod, er flere fra den nu nedlagte afdeling for økonomisk kriminalitet, der godkendte og medvirkede til behandlingen af erhvervsmanden Jesper »Kasi« Nielsen, der under møder og i en række mails blev truet til »frivilligt« at acceptere et millionstort skattesmæk - mod at SKAT til gengæld lovede ikke personligt at forfølge Jesper »Kasi« Nielsen, hans søster og mor personligt.

SKAT ønskede, at »Kasi« selv skulle skrive til SKAT og bede om at betale mere i skat, dermed undgik SKAT en langvarig sagsbehandling, hvor myndigheden selv skulle argumentere for sin sag og lave en grundig og juridisk sagsfremstilling, som der efterfølgende kunne klages over. Hvis Jesper »Kasi« Nielsen selv »frivilligt« ønskede at betale mere i skat, kunne han ikke bagefter klage over afgørelsen.

BT har foretaget en omfattende gennemgang af sagen og påvist, at SKATs medarbejdere direkte og gentagne gange har truet og presset Jesper »Kasi« Nielsen til at acceptere en »frivillig« aftale og gjort det klart, at skete det ikke, ville hans skattesmæk mangedobles, ligesom han ville risikere politianmeldelse, retsforfølgning og fængselsstraf.

BNB

 

Dagens Gossip