Skat straffer gravide i afskedigelsessager

Det synes ikke bare uretfærdigt, men komplet ulogisk, når Skatterådet har anlagt en praksis for, hvilke godtgørelser der er skattefri, og hvilke der ikke er det.

Det siger chefadvokat i Det Faglige Hus, Mikael Marstal, som i første omgang har henvendt sig til brancheforeningen Ansættelsesretsadvokater og bedt den tage spørgsmålet op via foreningens netværk. Desuden vil Det Faglige Hus rejse spørgsmålet over for relevante medlemmer af Folketinget, der beskæftiger sig med arbejdsmarked eller skat.

- Uanset om man sidder på den ene eller anden side af bordet, altså repræsenterer arbejdsgivere eller lønmodtagere, har vi en fælles interesse i, at der er en gennemsigtig og logisk praksis, hvornår lønmodtagere får en skattefri godtgørelse, og hvornår de ikke får det. Hvis lønmodtageren skal betale skat af godtgørelsen, kan arbejdsgiveren trække udgiften fra. Det kan han ikke, hvis godtgørelsen er skattefri, siger Mikael Marstal.

Der er i disse sager altid et bundfradrag på 8000 kroner, men derefter skal der betales skat af godtgørelsen i nogle sager. For eksempel skal der betales skat af godtgørelser, som en kvinde får tilkendt som erstatning for afskedigelse under graviditet, mens der er skattefrihed for en godtgørelse for afskedigelse på grund af handikap eller alder.

I alle disse sager tilkendes der typisk en godtgørelse på 6-12 måneders løn. Desuden er der skattefrihed i eksempelvis sager om overtrædelse af arbejdstidsloven, den såkaldte 48 timers regel.

- Der er ingen logik i dette her, og det er jo besynderligt, at man skattemæssigt straffer gravide, der bliver afskediget, når alle er enige om, at denne gruppe lønmodtagere skal nyde en særlig beskyttelse mod at blive fyret. Det sker blandt andet ved, at der er omvendt bevisførelse i sager om graviditet, siger Mikael Marstal.

Han er som chefadvokat i Danmarks hurtigst voksende fagforening heller ikke tvivl om, hvem der skal tilgodeses, når og hvis der kommer ensartede retningslinjer for skattepligten i alle sager om ansættelsesret.

- Udgangspunktet er, at godtgørelser skal være skattefri for lønmodtagerne, mens efterbetaling af løn og feriepenge skal være skattepligtige som nu. Det er generelt for billigt at fyre og bortvise folk, uden at der er belæg for det.

- Med skattefrihed får de pågældende et større plaster på såret, men ligeså vigtig er det, at en sådan praksis kommer til at gøre mere ondt på arbejdsgiverne, fordi de samtidig ikke kan trække udgiften fra i deres regnskaber. Det kunne måske også få flere til at tænke sig om, siger Mikael Marstal.

 

Dagens Gossip