Skat taber kæmpeopgør med store selskaber

04/04/2013 15:30

Newspaq

Nyheder

Mest læste i dag

Skattemyndighederne tog fejl, da de i to sager ville beskatte en overførsel fra et tysk moderselskab til datterselskaber i Tyskland.

Det har Højesteret slået fast i de to domme torsdag om international sambeskatningsindkomst.

G4S Holdings A/S får nedsat den skattepligtige indkomst for 2003 med næsten 70 millioner kroner, mens Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH hver får en nedsættelse på næsten 10 millioner kroner for samme år.

Tidligere i forløbet fik Skatteministeriet derimod medhold i opgøret, da Østre Landsret i 2009 traf afgørelse.

I Højesteret er dommerne uenige. Fire dommere giver koncernerne medhold, mens tre andre har en anden forståelse af statsskatteloven og de tyske regler på området.

Retssagerne har ikke interesse fremadrettet, fordi reglerne på området siden hen er blevet ændret.

I tilfældet med G4S Holdings A/S drejede det sig om, at det danske moderselskab var sambeskattet med en stribe datterselskaber - og herunder en tysk underkoncern bestående af 10 selskaber.

De danske skattemyndigheder mente, at overførsler fra det tyske moderselskab til tre datterselskaber var et skattepligtigt tilskud, da sambeskatningsoverenskomsten blev opgjort.

Men det var faktisk skattefrit, har flertallet i Højesteret slået fast.

I sagen om Nielsen & Nielsen Holding A/S og Micro Matic GmbH havde et tysk moderselskab overført penge til et tysk datterselskab. Og problemstillingen var helt identisk med den førstnævnte sag.

/ritzau/