Skatterazzia: Ansat flygtede i t-shirt - men kom hurtigt tilbage

Det var Skattecenter Svendborg, der i samarbejde med Svendborg og Faaborg-Midtfyns Kommune har gennemført en aktion mod restaurationsbranchen i Svendborg, Fåborg, Ringe, Langeland og Østfyn. Spisesteder og værtshuse blev kontrolleret for sort arbejdskraft og socialt bedrageri.

To af stederne havde ansatte travlt med at løbe væk.

Det ene sted var det et pizzabud, der skyndte sig ud af bagdøren og som ikke blev set igen. Det andet sted forsvandt en ansat i køkkenet ud af bagdøren. Men da han var kommet af sted kun i T-shirt varede det dog kun et kort stykke tid før han kom tilbage, godt forfrossen, for at tage en snak med myndighederne

I alt 40 virksomheder blev besøgt og heraf havde 14 virksomheder enten rod med de ansattes lønforhold eller der var mistanke om udbetaling af sort løn.

Disse 14 virksomheder bliver nu pålagt en logbog, der i fremtiden detaljeret skal føres over de ansattes møde- og gåtider. Hvis en kontrol af denne logbog viser uoverensstemmelser står virksomheden til en bøde på 6.300 kroner.

Fire virksomheder som i forvejen havde en logbog blev taget i ikke at føre logbogen korrekt eller der var mistanke om sort arbejde, de vil nu blive indstillet til en bøde på 6.300 kronr.

Myndighederne mødte 10 personer der samtidigt med arbejdet modtog sociale ydelser, disse sager vil nu blive videresendt til de sociale myndigheder eller a-kasser.

- Aftenens kontrol viser desværre at myndighederne fortsat skal have fokus på denne branche. At hele 14 virksomheder har rod med de ansattes løn- og skatteforhold er ikke overraskende, men alligevel nedslående. For branchen ved at de risikerer disse uanmeldte kontroller flere gange årligt, og SKAT står endda til enhver tid til rådighed med vejledning hvis virksomhederne er i tvivl om indberetning eller beregning af A-skat mv. En del af branchen er desværre præget af en "går den så går den"-holdning, og denne del vil vi have et skarpt fokus på fremover, siger specialkonsulent Brian Bunk.

 

Dagens Gossip