Skoleforsker: Bedste læringsmedicin er gratis

En ekstra undervisningstime om ugen vil gøre de danske skoleelever bedre til at læse, skrive og regne.

Det fastslår en af landets førende uddannelsesforskere, professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet.

- Det er en af de få ting, vi kan sige med sikkerhed, at man bliver bedre af mere undervisning. Men det er under forudsætning af, at tiden bliver brugt fornuftigt, siger han til Newspaq.

Dermed bakker han op om det hjørne af regeringens kommende udspil til en folkeskolereform, som Jyllands-Posten beskriver i dag.

Niels Egelund advarer dog om, at eleverne ikke bliver dygtigere, hvis undervisningstempoet bliver sat ned eller den ekstra ugentlige time bliver klattet væk.

- Hvis takten bliver sat ned eller man lægger ting ind, som ikke har noget med læringen af gøre, så er det klart, at så udebliver effekten. Det allerbedste er det, der er gratis, nemlig at eleverne får grundig feedback, at læreren kommer til tiden og ikke spilder tiden, siger Niels Egelund.

De mindste skolebørn skal gå i skole seks timer om dagen svarende til 30 timer dagligt. Fra fjerde til sjette klasse bliver skoleugen på 35 timer, mens de ældste klasser får 37 timer ugentligt.

De ekstra timer skal findes ved at ændre på lærernes overenskomst, så de får pligt til at bruge en større del af deres arbejdsdag på skolen. I dag underviser lærerne maksimalt i 25 timer om ugen.

Men modsat effekten ved flere undervisningstimer er forberedelsestiden et område, hvor effekten på undervisningens kvalitet ikke er veldokumenteret.

- Vi har ingen forskningsresultater, der viser noget om forberedelsestidens betydning. Og det kan også være tid til møder og andet. Men det er sådan, at de danske skolelæreres undervisningstimer ligger i den lave ende internationalt. Så det kan sagtens lade sig gøre at komme op på et højere antal timer, siger Niels Egelund.

 

Dagens Gossip