Skoleledere glæder sig over lærerudspil

Det er rigtig positivt, at Danmarks Lærerforening har åbnet for dialogen med undervisningsministeren om den kommende folkeskolereform.

Det mener formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle.

- Det er rigtig vigtigt, at lærerforeningen kommer med et udspil, så der kan blive en samtale mellem de to parter, som har stået i meget fastlåste positioner hidtil, siger han til Ritzau.

Han henviser til, at lærernes første reaktion på ministerens udspil til en folkeskolereform, som blev fremlagt tirsdag, var meget kritisk.

Lærerne mente, at ministeren blandede sig i overenskomstforhandlingerne ved at lægge op til, at lærernes arbejdstidsaftale skulle ændre, så de kan undervise mere.

Nu foreslår lærerne imidlertid en løsning, hvor afskaffelse af lektioner og løbende frikvarterer vil give mulighed for 25 timers undervisning fra hver lærer om ugen.

- Der er gode takter i det, men om forslaget kan løse alle problemer, kan jeg ikke gennemskue på nuværende tidspunkt, siger Anders Balle.

Han har ikke regnet på, om lærernes forslag er tilstrækkeligt til, at regeringens planer, som skolelederne støtter, kan realiseres. Men de 25 timer vil være en forøgelse af undervisningstiden i forhold til det nuværende niveau.

- Det er i hvert fald en ændring, og jeg ser det som en hensigtsmæssig måde at arbejde på. Det fordrer også, at lærerne arbejder tæt sammen i teams, som deles om undervisningen og hjælper hinanden med at gennemføre den, vurderer Anders Balle.

Han kan ikke fra skoleledernes synspunkt se nogen problemer i at nedlægge de selvstændige lektioner og begrænse antallet af pauser til et spisefrikvarter midt på dagen.

- Der er mange skoler, der arbejder hen i den retning, hvor man har sammenlagt lektionerne i længere forløb, så jeg tror bestemt, det er realiserbart, siger formanden.

/ritzau/

 

Dagens Gossip