Skolelederne vil have uventet milliard helt ud til eleverne

Eleverne skal kunne mærke den uventede gave, understreger Anders Balle.

»Jeg håber, de kommer til at mærke det ved, at skolen bliver så fleksibel, at den kan tilgodese det enkelte barn. Ambitionen er, at vi skal løfte alle, og alle betyder altså både de stærkeste og de svageste,« siger han.

»Pengene skal ud og spille på den enkelte skole og i det enkelte lærerteam og de enkelte ledelsesteam. Det er dér, at ændringer skal ske i forhold til at lave en mere fleksibel skoledag, så vi i langt højere grad kan tilgodese det enkelte barn,« fortsætter Anders Balle.

Skolelederformanden pointerer, at donationen er en fordobling af de midler, som Folketinget har afsat til kompentenceudvikling af lærere og ledere og mener, at den vil bidrage væsentligt til, at folkeskolereformen kan gennemføres.

Der er fra Folketingets side afsat fire milliarder kroner til at løfte reformen. Nu er der altså fem milliarder i puljen.

A.P. Møller Fonden ønsker med bevillingen bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af undervisere og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler. Den inviterer interesserede til at søge om støtte til projekter til disse formål. Det forudsættes dog, at ansøgninger om projekter anbefales af en eller flere kommuner eller af Kommunernes Landsforening.

Det store beløb vil blive frigivet i 2014 - i anledningen af 200-året for undervisningspligten i Danmark - og det forventes at være opbrugt inden 2020.

 

Dagens Gossip