To skoler renoveres for millioner på grund af PCB

Haderslev Kommune har fundet for høje værdier af miljøgiften PCB i indeklimaet på tre skoler, Skolen ved Stadion, Lagoniskolen (Bregnbjerg) og Over Jerstal Skole.

Værst så det ud på På Skolen ved Stadion, hvor problemet bliver løst ved at flytte de fleste af skolens elever og personale til nye eller renoverede lokaler. Men også på Lagoniskolen og Over Jerstal Skole er der problemer, selv om overskridelserne er mere moderate.

Efter sagen har været behandlet i Udvalget for Børn og Familier har Økonomiudvalget besluttet, at der i år bruges 5 mio. kr. og søges afsat 11 mio. i 2016 samt 10 mio. i 2017 og 2018. Tilsammen 36 mio. kr. til en omfattende renovering af Lagoniskolens Bregnbjergmatrikel og Over Jerstal Skole.

- Vi har i udvalget valgt at prioritere børnenes og personalets sikkerhed. Derfor er jeg meget glad for at kunne melde ud, at vi efter planen allerede går i gang med renovering på skolerne i den kommende sommerferie, siger formanden for Udvalget for Børn og Familier, Signe Knappe.

- Det er en omfattende renovering, som formentlig først vil være helt færdig i 2018, men vi tilrettelægger det sådan, at vi hurtigst muligt får fjernet eller indkapslet kilderne til forureningen, så børnene og personalet ikke udsættes for skadelige påvirkninger, siger Signe Knappe.

PCB er en miljøgift, der er brugt i byggeriet i Danmark fra 1950´erne og frem til 1977. Den sidder i fx fuger og sammenføjninger.

 

Dagens Gossip