Skrantende ældre får besøg af nyt sundhedsteam

Nu skal skrantende ældre borgere ikke længere langsomt blive dårligere og måske ende med at blive indlagt alvorligt syge. Læger, hospital og det kommunale sundhedsvæsen vil i fællesskab gribe ind i tide. Et nyt forsøg skal vise, hvordan de bedst kan samarbejde om at hjælpe de skrantende ældre.

Modellen for samarbejdet testes med udgangspunkt i lægehuset i Vinderup. Her er de første fire borgere allerede tilsluttet. De har alle et par kroniske sygdomme som for eksempel diabetes, forhøjet blodtryk, gigt eller andet. Desuden har de i et stykke tid drukket mindre, spist mindre, er faldet flere gange eller andre problemer med helbredet.

Nu får de besøg af et sundhedsteam. Det består af en hjemmesygeplejerske, en fysioterapeut og en ergoterapeut fra kommunen og en sygeplejerske fra medicinsk afdeling på Hospitalsenheden Vest. De laver en grundig udredning og taler med borgerens egen læge.

De skal i fællesskab finde ud af, hvad der kan gøres for, at den ældre får det bedre. Hidtil er den slags borgere somme tider faldet ned mellem forskellige systemer. De har måske været en tur på sygehuset, og når de kommer hjem, kan de have brug for en solid forbindelse til det kommunale sundhedsvæsen og deres egen læge.

Ergoterapeut Birthe Lodahl Haxholm fra Hospitalsenheden Vest er projektleder. Hun har allerede set, at sundhedsteamets fælles besøg betyder, at der bliver taget initiativer meget hurtigere. Den ene fagperson skal ikke vente på, at den anden kommer ud.

Også ældre i Tvis og den sydlige del af Holstebro Kommune kan få glæde af projektet. Det gælder, hvis de er tilknyttet lægehuset i Aulum, som også er med i forsøgsprojektet. Projektet afvikles i et fællesskab mellem Holstebro og Herning kommuner.

De involverede afprøver, om de kan bruge midlerne bedre ved et samarbejde gennem sundhedsteam. Det nye projekt finansieres af 1,5 millioner kroner fra en pulje i Region Midtjylland til nære sundhedstilbud.

 

Dagens Gossip