Skybrud skal give plads for nye byrum

Når vi nu alligevel skal bruge milliarder på at klimasikre Danmark, kunne vi så i det mindste få noget sjovt ud af det samtidig?

Det mener et nyt initiativ med titlen VANDPLUS, at der er store muligheder for. Bag initiativet er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. Til sammen vil de uddele 12 millioner kroner til projekter, der skal vise, at det både er muligt at klimasikre og samtidig skabe helt nye værdier for borgerne og byerne. Udgangspunktet er, at milliard-investeringerne i nye klimatiltag ikke kan undgå at komme tæt på borgerne og byernes liv. Derfor bør så store anlæg ikke stå ubenyttede hen alle de dage, hvor der ikke er skybrud. Så hvad stiller man op med et kæmpe bassin, når der ikke er noget vand, der skal opbevares?

Ny lov
En ny lov, som miljøminister Ida Auken (S) fik vedtaget i Folketinget forleden, gør det muligt for kommuner og private at få finansieret projekter via spildevandstaksterne, hvis projekterne bidrager til klimatilpasning. Derfor er VANDPLUS i særlig grad henvendt til kommuner og spildevandsforsyningsselskaber, der sammen vil udforske nye ideer.

- Vi har efterhånden rigtig mange redskaber og finansieringsmuligheder klar til at klimasikre Danmark effektivt. Men det er endnu bedre, hvis klimatilpasning ikke bare sikrer os mod skybrud, men samtidig skaber nye muligheder i byerne og måske giver mere plads til leg, idræt, kultur eller helt andre oplevelser for borgerne. Med projekter som dette, tror jeg, at klimasikringen vil ende med at berige vores byliv enormt, siger Ida Auken.

Med VANDPLUS inviterer Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen nu alle landets kommuner og forsyningsselskaber til at søge om støtte til at koble de kommende års massive investeringer i klimatilpasning sammen med tiltag, der skaber plads til f.eks. leg, bevægelse, idræt, kulturelle aktiviteter, uformelle møder og anderledes rumlige oplevelser af høj arkitektonisk kvalitet. Der vil i alt blive uddelt 12 millioner kroner til realisering af op til fire projekter.

Målet er at gennemføre op til fire nytænkende klimatilpasningsprojekter, som kombinerer håndtering af regnvand og forhøjet vandstand i havene med rekreative formål og dermed udforsker de muligheder for merværdi og synergi, der ligger i et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. En del af baggrunden for projektet er netop ny lovgivning, som giver spildevandsforsyningsselskaberne bedre mulighed for at laver projekter sammen med kommuner og private bygherrer.

 

Dagens Gossip