Slut med A-post om mandagen

Det er konsekvenserne af en ny postaftale, som regeringen har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Transportministeriet skriver i en pressemeddelelse, at nedskæringerne skyldes, at mængden af breve er faldende, fordi flere danskere benytter elektronisk kommunikation eksempelvis e-mail. Derudover har danskerne vendt betaling af regninger på det lokale posthus ryggen og har i stedet taget netbank til sig. Dermed forsvinder en stor del af finansieringen bag posthusnettet.

»Det har derfor været nødvendigt på nogle punkter at lempe vilkårene for udøvelsen af den landsdækkende postservice,« siger transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i en pressemeddelelse. Han understreger dog, at ændringerne ikke vil have betydning for ligebehandling af kunder, uanset om de bor på landet eller i byen.

Planen er således at lave flere posthuse, der udbyder de »basale« ydelser, mens der bliver færre »fuld service«-posthuse.

Den nye aftale strækker sig fra 2014 til 2016, og afløser den nuværende postaftale fra 2010, der udløber ved udgangen af 2013.

 

Dagens Gossip