Sønderborg nedlægger en direktør og lukker kommunikationsafdeling

Byrådet i Sønderborg besluttede i aftes, at skære en af kommunens direktør-stillinger væk, og samtidig lukker man kommunikationsafdelingen.

Dermed vil der fremover være fire direktører, og reduceringen sker når direktøren for Borger, Job, Kultur og Fritid, Jørgen Eriksen stopper på grund af at åremålsansættelsen udløber med udgangen af april.

Allerede fra 1. februar bliver Jørgen Eriksens job dog overtaget af direktøren for kommunens interne stab, Michael Holst, og derfor bliver de omkring 290 medarbejdere i den interne stab nyorganiseret med færre ledere og med kommunaldirektør Søren Bonde i en mere aktiv rolle.

Forslaget, som byrådet i Sønderborg godkendte i aftes, indebærer, at Intern Stab nedlægges, og at der oprettes to chefområder med reference til kommunaldirektøren. Dermed styrkes koordineringen centralt af indsatserne i og mellem de enkelte fagudvalg og fagforvaltninger.

Nyorganiseringen medfører, at kommunen nedlægger kommunikationsafdelingen som selvstændig afdeling og i stedet opretter to nye enheder. En ny digitaliseringsgruppe med fokus på digitalisering, hjemmeside og sociale medier. Og en ny gruppe for strategi og ekstern kommunikation.

Kommunikationschef Kristian Pallesen overgår fra årsskiftet til en tidsbegrænset konsulent-stilling frem til udgangen af maj, hvor hans kontrakt med kommunen udløber, oplyser Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse i dag.

- Vi skal skabe en bedre sammenhæng i måden at løse vores opgaver. Og vi skal lykkes med at bruge flere midler på ydelser til gavn for borgere og erhvervsliv og færre ressourcer på bygninger og øvrige administrative udgifter, og samtidig styrke analysekraften i kommunens forvaltninger. Det betyder populært sagt at vi ”trykker ledelsesopgaven nedad i organisationen,.siger kommunaldirektør Søren Bonde.

Det forventes, at omorganiseringen indfrier budgetaftalen 2013 om reduktioner i administrationen svarende til 1,5 million kroner.

 

Dagens Gossip