Spar millioner og giv plejehjemsbeboere bedre sundhed

Vi bør forbedre livskvaliteten og ændre tilgangen til inkontinente plejehjemsbeboere. Såden lyder det blandt andet fra Jammerbugt Kommune, der har været med i et internationalt casestudie foretaget på 181 plejehjem over hele verden.

- Vi har flyttet vores ressourcer og i stedet kigget på den enkelte beboers behov i stedet for bare at give en ble på efter et skema. Det har øget livskvaliteten for de ældre. Det har gjort vores medarbejdere mere glade, og det vil vi anbefale for alle andre også at gøre, fortæller Trine J. Christensen til Dagens.dk.

Hun er daglig leder af plejehjemmet Solgården i Jammerbugt Kommune. Plejehjemmet har de seneste to år tænkt mere helhedsorienteret omkring kontinensplejen, og det har altså givet bonus.

Det internationale studie viser da også, at ældreplejen kan forbedre livskvaliteten for inkontinente ældre samtidig med, at der spares ressourcer, hvis man i højere grad fokuserer på produktkvalitet, arbejdsmiljø og uddannelse af plejepersonale, både vurderet ud fra borgernes livskvalitet og kommunernes pengepung.

Gode resultater - Masser af penge at spare
Studiet, der er forløbet over to år og inkluderer data fra 181 europæiske, amerikanske, canadiske og kinesiske plejehjem, viser tydelige forbedringer i plejen på 95 pct. af plejehjemmene, der anvendte denne såkaldte helhedsorienterede tilgang i stedet for en prisfokuseret indfaldsvinkel. Forbedringerne inkluderede blandt andet færre hudirritationstilfælde og lækager. Faktorer som ifølge eksperter har stor betydning for livskvaliteten hos de borgere, der må leve med inkontinens.

- Ved at gå helhedsorienteret til kontinensplejen har de 181 plejehjem opnået imponerende resultater. Antallet af lækager er i gennemsnit faldet med 38 pct., og antallet af hudirritationstilfælde er reduceret med 47 pct.. Disse gevinster har reduceret den tid plejepersonalet bruger på at håndtere lækager med i gennemsnit 44 pct., og det betyder også besparelser på affald og vasketøj som kommer miljøet til gode, samtidig med de totale omkostninger er faldet med 29 pct. Det er den totaløkonomiske gevinst man får ud af at tænke helhedsorienteret, siger direktør Ivar Næsheim fra SCA Hygiene Products A/S, der står bag undersøgelsen.

Positive effekter i Danmark
Tilbage på Solgården i Jammerbugt Kommune har man opnået de samme resultater.

- Vi har reduceret lækager om natten med 63 %. Sammen med en omlægning af toiletbesøg og bleskift har vi dermed sikret flere borgere en roligere nattesøvn, fortæller Trine J. Christensen til Dagens.dk.

Hos Kommunernes Landsforening, KL, synes man, det er dejligt, at forsøget i Jammerbugt har båret frugt, men det er svært at overføre det til alle kommuner i landet.

- Kommunerne gør alle sammen noget forskelligt - og en masse godt. I KL bistår vi meget gerne med erfaring og videndeling på tværs, fortæller chefkonsulent for ældre- og sundhedsområdet i KL, Karen Marie Myrendorff, til Dagens.dk.

Fakta:
SCA Hygience Products har over en to-årig periode indsamlet data fra 181 plejehjem primært i Europa, men også i USA, Canada og Kina. De 181 plejehjem har i perioden anvendt TENA Helhedsløsning, der repræsenterer en helhedsorienteret tilgang til plejen.

Resultater på tværs af plejehjem/lande:
• Antallet af lækager er reduceret med 38 procent
• Hudirritationstilfælde er reduceret med 47 procent
• Affaldsmængden er reduceret med 31 procent
• Vasketøjsmængden er reduceret med 37 procent
• De totale omkostninger er reduceret med 29 procent
• Personalets arbejdstid i forbindelse med kontinenspleje er reduceret med 44 procent
 

 

Dagens Gossip