Stive regler forhindrer kommunerne i at effektivisere

Han er dermed på linje med sine kolleger. I en rundspørge, som Dansk Erhverv har foretaget, giver 86 procent af de adspurgte kommunaldirektører udtryk for, at kommunerne i nogen eller høj grad kan effektivisere.

Niels Højberg understreger, at hvis der skal effektiviseres med succes, er det nødvendigt, at politikerne luger ud i reglerne og dermed mindsker bureaukratiet.

»Hvis vi får mulighed for det, kan vi effektivisere yderligere. Det kan lade sig gøre. Vi skal bruge tiden på kerneydelsen og ikke processer. Vi skal handle og ikke processere rundt om tingene,« siger Niels Højberg.

Spørgsmål: Vil effektiviseringerne betyde færre ansatte i den kommunale sektor?

»Ja, det er den kurs, vi er på. Lige nu forsøger vi at opretholde kvaliteten i vores kerneydelse ved at effektivisere driften. At effektivisere driften betyder selvfølgelig, at der er færre medarbejdere i det daglige,« siger Niels Højberg.

Han har ikke et bud på hvor mange ansatte, der kan undværes.

»Jeg forholder mig udelukkende til den udfordring, der ligger i aftalen med regeringen om, at kommunerne over de kommende år skal finde besparelser, der svarer til 12 milliarder kroner. Det er det, vi skal forsøge at leve op til. Vi tror, der er veje at gå, der gør, at vi kan løse vores opgaver på en række områder mere effektivt, end vi gør i dag,« siger Niels Højberg.

Han peger på beskæftigelsesområdet som det sted, hvor der umiddelbart er mest at hente.

»Det er nok det mest overregulerede område i den offentlige forvaltning. De proceskrav, der er på beskæftigelsesområdet, tager enorm meget af den tid, der skulle være brugt til at løse reelle problemer sammen med de ledige. Det er det område, hvor der umiddelbart er mest at komme efter,« siger han.

Niels Højberg peger på, at der også er meget at hente ved at fastholde ansvaret på den enkelte institution.

»Vi har set tilløb til, at man skal afrapportere på alt muligt til centralt niveau. Det gør det tit helt umuligt for os som kommuner at give vores institutionsledere nok råderum til at kunne træffe fornuftige og effektive beslutninger,« siger han.

 

Dagens Gossip