Større hashmisbrug på erhvervsskoler

31/03/2013 08:43

BNB

Nyheder
De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 21 procent af unge i aldersgruppen 16-24 år har røget hash inden for det seneste år, mens 38 procent i aldersgruppen har prøvet hash mindst én gang i deres liv. Når det angår hårde stoffer, er antallet af 16-24-årige, der har prøvet hårdere rusmidler end hash halveret på to år, skriver Berlingske. Professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen er medforfatter til rapporten »Unge der misbruger rusmidler«, der udkom sidste år. I rapporten undersøger forskerne på baggrund af interviews med 2.950 unge fra fire kommuner forbruget af rusmidler blandt de yngre generationer. Her fremgår det, at cirka ni procent af de unge, der er tilknyttet erhvervsfaglige uddannelser, herunder tekniske skoler og produktionsskoler, har udviklet et regulært misbrug af stoffer, mens det tilsvarende gælder for cirka to procent af gymnasieeleverne. »Det er helt klart hash, der er det foretrukne rusmiddel. Brugen af hurtige stoffer som kokain og amfetamin er i dag ikke lige så udbredt som tidligere,« siger Mads Uffe Pedersen. Tidligere undersøgelser af unges livsstil, de såkaldte MULD-rapporter (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag) fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsens, peger ellers ikke på, at hashforbruget blandt unge på tekniske skoler er markant større end på landets øvrige ungdomsuddannelser. Men at der er sammenhæng mellem de uddannelsesmæssige valg og risikoen for at udvikle et misbrug, er der ifølge Mads Uffe Pedersens undersøgelse ingen tvivl om. Ifølge rapporten har unge på de erhvervsfaglige uddannelser nemlig tre-fire gange større risiko for at havne i et misbrug i forhold til gymnasieeleverne. Forklaringen kan blandt andet ligge i, at en større andel af eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser ligger i de såkaldte »risikogrupper«. »Der er grupper, som har større risiko for at udvikle et misbrug. Det kan blandt andet været unge, der har svært ved det boglige eller generelt ikke har stor selvtillid. Der er en tendens til, at der bliver eksperimenteret mere i de grupper, og dem ser man i større grad repræsenteret på de erhvervsfaglige uddannelser,« siger Mads Uffe Pedersen. I et endnu ikke afsluttet flerårigt projekt om trivsel på tekniske skoler har antropolog og ph.d.-studerende Betina Bang Sørensen fra Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed interviewet en række elever om deres forhold til stoffer og deres betydning for fællesskabet. »Når vi har spurgt til rusmidler generelt, er det interessant nok hash, der har optaget de unge. De fleste kender nogle, som ryger, eller også har de selv prøvet det. Der er en holdning om, at det er en almindelig ting at gøre, og derfor har det heller ikke været tabubelagt for de unge at tale om,« siger Betina Bang Sørensen. Ifølge hende har de unge på de tekniske skoler en ganske reflekteret tilgang til brugen af hash og de negative konsekvenser, der medfølger, hvis man ikke kan »styre« forbruget. Også langt mere nuanceret end det ofte fremstilles i medierne. Men hun påpeger samtidig, at det for de unge ikke handler så meget om love og regler, som hvad der kan tolereres de unge imellem. »De unge ved godt, at det er ulovligt at ryge hash, men det er ikke deri, deres bekymring ligger. De skelner i stedet mellem acceptabel og uacceptabel brug af hash. Det er for eksempel ufedt og taberagtigt, hvis man ikke kan varetage sine skoleopgaver, fordi man er skæv konstant, mens det accepteres, så længe man kan »styre« det.« Samme melding lyder fra Mads Uffe Pedersen. »Unge mennesker betragter ikke hash som et specielt farligt stof. Der er ikke nogen, der bliver ekskluderet af det sociale fællesskab, fordi de ryger en joint i weekenden,« siger Mads Uffe Pedersen. I Odense Kommune er man bevidst om det øgede misbrug af især hash blandt unge på de tekniske skoler og produktionsskoler. Derfor søgte man sidste år midler til et fireårigt projekt, der med dialog og oplysning skal sikre, at de unges forbrug ikke ender i et regulært misbrug, fortæller afdelingsleder i ungeafdelingen på Behandlingscenter Odense, Åse Vibe Kjøller. »Vi vil gerne have fat i de unge, inden de bliver behandlingskrævende. Vi er opmærksomme på, at der er grupper på uddannelserne, der eksperimenterer med stoffer, og at en tidlig indsats over for dem er helt nødvendig,« siger hun. Ifølge Sundhedsstyrelsen var 46 procent af de 18-24-årige på landets behandlingscentre i 2003 i behandling for hashmisbrug, mens det i 2011 gjaldt for hele 80 procent.

Mest læste i dag

De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 21 procent af unge i aldersgruppen 16-24 år har røget hash inden for det seneste år, mens 38 procent i aldersgruppen har prøvet hash mindst én gang i deres liv. Når det angår hårde stoffer, er antallet af 16-24-årige, der har prøvet hårdere rusmidler end hash halveret på to år, skriver Berlingske.

Professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen er medforfatter til rapporten »Unge der misbruger rusmidler«, der udkom sidste år. I rapporten undersøger forskerne på baggrund af interviews med 2.950 unge fra fire kommuner forbruget af rusmidler blandt de yngre generationer.

Her fremgår det, at cirka ni procent af de unge, der er tilknyttet erhvervsfaglige uddannelser, herunder tekniske skoler og produktionsskoler, har udviklet et regulært misbrug af stoffer, mens det tilsvarende gælder for cirka to procent af gymnasieeleverne.

»Det er helt klart hash, der er det foretrukne rusmiddel. Brugen af hurtige stoffer som kokain og amfetamin er i dag ikke lige så udbredt som tidligere,« siger Mads Uffe Pedersen.

Tidligere undersøgelser af unges livsstil, de såkaldte MULD-rapporter (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag) fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsens, peger ellers ikke på, at hashforbruget blandt unge på tekniske skoler er markant større end på landets øvrige ungdomsuddannelser. Men at der er sammenhæng mellem de uddannelsesmæssige valg og risikoen for at udvikle et misbrug, er der ifølge Mads Uffe Pedersens undersøgelse ingen tvivl om.

Ifølge rapporten har unge på de erhvervsfaglige uddannelser nemlig tre-fire gange større risiko for at havne i et misbrug i forhold til gymnasieeleverne. Forklaringen kan blandt andet ligge i, at en større andel af eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser ligger i de såkaldte »risikogrupper«.

»Der er grupper, som har større risiko for at udvikle et misbrug. Det kan blandt andet været unge, der har svært ved det boglige eller generelt ikke har stor selvtillid. Der er en tendens til, at der bliver eksperimenteret mere i de grupper, og dem ser man i større grad repræsenteret på de erhvervsfaglige uddannelser,« siger Mads Uffe Pedersen.

I et endnu ikke afsluttet flerårigt projekt om trivsel på tekniske skoler har antropolog og ph.d.-studerende Betina Bang Sørensen fra Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed interviewet en række elever om deres forhold til stoffer og deres betydning for fællesskabet.

»Når vi har spurgt til rusmidler generelt, er det interessant nok hash, der har optaget de unge. De fleste kender nogle, som ryger, eller også har de selv prøvet det. Der er en holdning om, at det er en almindelig ting at gøre, og derfor har det heller ikke været tabubelagt for de unge at tale om,« siger Betina Bang Sørensen.

Ifølge hende har de unge på de tekniske skoler en ganske reflekteret tilgang til brugen af hash og de negative konsekvenser, der medfølger, hvis man ikke kan »styre« forbruget. Også langt mere nuanceret end det ofte fremstilles i medierne. Men hun påpeger samtidig, at det for de unge ikke handler så meget om love og regler, som hvad der kan tolereres de unge imellem.

»De unge ved godt, at det er ulovligt at ryge hash, men det er ikke deri, deres bekymring ligger. De skelner i stedet mellem acceptabel og uacceptabel brug af hash. Det er for eksempel ufedt og taberagtigt, hvis man ikke kan varetage sine skoleopgaver, fordi man er skæv konstant, mens det accepteres, så længe man kan »styre« det.«

Samme melding lyder fra Mads Uffe Pedersen.

»Unge mennesker betragter ikke hash som et specielt farligt stof. Der er ikke nogen, der bliver ekskluderet af det sociale fællesskab, fordi de ryger en joint i weekenden,« siger Mads Uffe Pedersen.

I Odense Kommune er man bevidst om det øgede misbrug af især hash blandt unge på de tekniske skoler og produktionsskoler. Derfor søgte man sidste år midler til et fireårigt projekt, der med dialog og oplysning skal sikre, at de unges forbrug ikke ender i et regulært misbrug, fortæller afdelingsleder i ungeafdelingen på Behandlingscenter Odense, Åse Vibe Kjøller.

»Vi vil gerne have fat i de unge, inden de bliver behandlingskrævende. Vi er opmærksomme på, at der er grupper på uddannelserne, der eksperimenterer med stoffer, og at en tidlig indsats over for dem er helt nødvendig,« siger hun.

Ifølge Sundhedsstyrelsen var 46 procent af de 18-24-årige på landets behandlingscentre i 2003 i behandling for hashmisbrug, mens det i 2011 gjaldt for hele 80 procent.