Stop for tvangsoperationer har lange udsigter

Sådan lyder kritikken fra Gigtforeningen på baggrund af en nylig principafgørelse fra Ankestyrelsen, der fastslår, at kommuner har ret til at tvinge sygedagpengemodtagere med diskusprolaps under kniven - mod deres ønske og mod de lægefaglige anbefalinger - hvis de vil fortsat vil have sygedagpenge. En afgørelse, som Gigtforeningen har bragt på ministerens bord.

I sit svar til Folketinget, som Jyllands Posten omtaler fredag, skriver Mette Frederiksen:

»I regeringens udspil til en ny sygedagpengemodel indgår derfor et forslag om, at sygemeldte skal have mulighed for at afvise behandling uden risiko for, at de mister deres forsørgelsesgrundlag.«

I Gigtforeningen er man glad for, at også ministeren er imod tvangsoperationer, men foreningen mener, det er dybt problematisk, at Mette Frederiksen knytter sagen om tvangsoperationer sammen med en kommende reform om sygedagpenge, som partierne har forhandlet om i over to år.

»Det er bekymrende, at hun knytter sin handlekraft i sagen til en reform, der har lange udsigter,« siger direktør i Gigtforeningen Lene Witte.

Socialdemokraternes sygedagpengeordfører, Jens Joel (S), kalder det »ekstremt grænseoverskridende«, at en myndighed kan tvinge en borger til at underkaste sig en bestemt form for behandling ved at true med økonomiske sanktioner.

»Det er også derfor, vi har lagt et forslag frem til en ny sygedagpengelov, hvor det element er fjernet,« siger han.

I den kommende reform foreslår Socialdemokratiet, at borgeren ikke skal kunne tvinges til en bestemt behandling. I udspillet har borgeren ret til at få sin sag forelagt et lægefaglig råd - en såkaldt klinisk funktion - der skal komme med forslag til alternativ behandling. Men hvis borgeren ikke ønsker den, skal det være muligt at sige nej, uden det får konsekvenser for sygedagpengene.

Spørgsmål: Burde regeringen ikke gribe ind over for tvangsoperationer med det samme i stedet for at knytte dem sammen med en reform?

»Jeg bliver nødt til at holde fast i, at nu har vi lagt et forslag frem til, hvordan vi får ændret de her ting, og det er det, vi diskuterer nu,« siger den socialdemokratiske ordfører.

Sagen, der har rejst spørgsmålet om tvangsoperationer, handler om en rengøringsassistent med en diskusprolaps, som Jyllands-Posten beskriver fredag.

Den kvindelige rengøringsassistent var på sygedagpenge og ønskede ikke at blive opereret, da hun ikke mente, at hendes krop ville kunne tåle det. Hun fik af egen læge medhold i, at en operation næppe ville forbedre hendes arbejdsevne. Kommunen forlangte alligevel, at hun skulle få foretaget operationen, hvis hun fortsat skulle modtage sygedagpenge. Og det var kommunen i sin gode ret til, viser afgørelsen fra Ankestyrelsen altså.

Ifølge Jyllands-Posten ønsker Mette Frederiksen ikke at udtale sig i den konkrete sag.

 

Dagens Gossip