Stor forskel på pædagogers sygedage i København

27/05/2013 04:34

BNB

Nyheder
Bydelen har nemlig i gennemsnit det laveste sygefravær blandt pædagogisk personale i Københavns Kommune med 12 sygedage pr. fuldtidsansat, skriver Berlingske. Bor du i Tingbjerg, er du som forælder nok mere vant til vikarer eller presset personale til at passe dit barn. Bydelen har Københavns Kommunes højeste sygefravær med hele 19 dage pr. ansat – altså næsten en måneds sygefravær pr. ansat hvert år. Berlingske fortalte i går om det høje sygefravær blandt det pædagogiske personale på Københavns Kommunes daginstitutioner, som er højere end i de fleste andre af landets øvrige kommuner. I 2012 meldte hver fuldtidsansat pædagog og pædagogmedhjælper sig syg i over tre uger i hovedstadskommunen. Men hvor mange sygedage københavnske pædagoger og pædagogmedhjælpere har, er tilsyneladende afhængigt af, hvilken institution de arbejder på. For der er langt fra top til bund. Københavns Kommune har i sin seneste rapport om sygefravær opgjort, at der er hele 43 sygedages forskel på antallet af sygedage i de fem mest sygdomsramte institutioner i forhold til de fem institutioner, hvor personalet er mindst syge. De fuldtidsansatte i de mest sygdomsramte daginstitutioner er således gennemsnitligt syge i to måneder mere end de ansatte i de institutioner, der klarer sig bedst. Berlingske har identificeret de ti kommunale daginstitutioner, som har det mest raske personale og har haft det laveste sygefravær de seneste tre år. Tilsvarende har avisen fundet de ti institutioner, som indtager bunden med det højeste sygefravær fra 2010 til 2012. De ti mindst sygdomsramte institutioner er fordelt på vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og en enkelt specialinstitution. De mest raske institutioner er ikke koncentreret i bestemte bydele, men ligger spredt i København: på Amager, i brokvartererne, i Indre By, i Brønshøj og Vanløse. De tre mindst syge institutioner – Kolonien Kattinge Værk og fritidshjemmene Bakkehuset og Rabalder – har gennemsnitligt blot haft en-to sygedage de forløbne tre år. Samme varierede billede af institutionstype og beliggenhed tegner sig, når man studerer Københavns Kommunes ti mest sygdomsramte daginstitutioner. Der er tale om både vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og -klubber samt specialinstitutioner. De ti mest sygdomsplagede institutioner ligger også spredt i hovedstadsområdet: i brokvartererne, Bispebjerg, Valby, Tingbjerg og Brønshøj. Københavns Kommunes tre mest sygdomsramte daginstitutioner gennem de seneste tre år er vuggestue og børnehave Himmelbuen i Bispebjerg, hvor 19 fuldtidsansatte gennemsnitligt har haft 33 sygedage gennem de forløbne tre år, samt ungdomsklubben Ungehuset i Valby og fritidshjemmet Nord på Østerbro, som er små institutioner med fem-syv ansatte. Nord er i dag lagt sammen med et andet fritidshjem. Kommunen har for nylig opstillet nye krav til Børne- og Ungdomsforvaltningen i København (BUF), som samlet skal reducere sygefraværet med to dage. Da det pædagogiske personale er den mest syge personalegruppe i BUF, skal de reducere sygefraværet mest, nemlig med tre dage. Kravene skal nås i løbet af de næste tre år og tager udgangspunkt i sygefraværet i de fem store byer, som København normalt sammenligner sig med, nemlig Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. Kommunernes og Regionernes Løn­datakontor (KRL) har endnu ikke indsamlet tal for alle landets kommuner for 2012. Den liberale tænketank CEPOS har tygget på KRLs 2011-tal og er nået frem til, at det pædagogiske personale i København er 20 procent mere syge end kollegerne i Aarhus. Og ti pct. mere end i Odense. Sygefraværet i Københavns Kommune lå i 2011 cirka seks procent over gennemsnittet af Københavns syv nabokommuner, Rødovre, Gentofte, Tårnby, Frederiksberg og Hvidovre, mens Herlev og Gladsaxe lå højere end hovedstadskommunen.

Mest læste i dag

Bydelen har nemlig i gennemsnit det laveste sygefravær blandt pædagogisk personale i Københavns Kommune med 12 sygedage pr. fuldtidsansat, skriver Berlingske.

Bor du i Tingbjerg, er du som forælder nok mere vant til vikarer eller presset personale til at passe dit barn. Bydelen har Københavns Kommunes højeste sygefravær med hele 19 dage pr. ansat – altså næsten en måneds sygefravær pr. ansat hvert år.

Berlingske fortalte i går om det høje sygefravær blandt det pædagogiske personale på Københavns Kommunes daginstitutioner, som er højere end i de fleste andre af landets øvrige kommuner. I 2012 meldte hver fuldtidsansat pædagog og pædagogmedhjælper sig syg i over tre uger i hovedstadskommunen. Men hvor mange sygedage københavnske pædagoger og pædagogmedhjælpere har, er tilsyneladende afhængigt af, hvilken institution de arbejder på.

For der er langt fra top til bund. Københavns Kommune har i sin seneste rapport om sygefravær opgjort, at der er hele 43 sygedages forskel på antallet af sygedage i de fem mest sygdomsramte institutioner i forhold til de fem institutioner, hvor personalet er mindst syge. De fuldtidsansatte i de mest sygdomsramte daginstitutioner er således gennemsnitligt syge i to måneder mere end de ansatte i de institutioner, der klarer sig bedst.

Berlingske har identificeret de ti kommunale daginstitutioner, som har det mest raske personale og har haft det laveste sygefravær de seneste tre år. Tilsvarende har avisen fundet de ti institutioner, som indtager bunden med det højeste sygefravær fra 2010 til 2012.

De ti mindst sygdomsramte institutioner er fordelt på vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og en enkelt specialinstitution. De mest raske institutioner er ikke koncentreret i bestemte bydele, men ligger spredt i København: på Amager, i brokvartererne, i Indre By, i Brønshøj og Vanløse. De tre mindst syge institutioner – Kolonien Kattinge Værk og fritidshjemmene Bakkehuset og Rabalder – har gennemsnitligt blot haft en-to sygedage de forløbne tre år.

Samme varierede billede af institutionstype og beliggenhed tegner sig, når man studerer Københavns Kommunes ti mest sygdomsramte daginstitutioner. Der er tale om både vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og -klubber samt specialinstitutioner. De ti mest sygdomsplagede institutioner ligger også spredt i hovedstadsområdet: i brokvartererne, Bispebjerg, Valby, Tingbjerg og Brønshøj. Københavns Kommunes tre mest sygdomsramte daginstitutioner gennem de seneste tre år er vuggestue og børnehave Himmelbuen i Bispebjerg, hvor 19 fuldtidsansatte gennemsnitligt har haft 33 sygedage gennem de forløbne tre år, samt ungdomsklubben Ungehuset i Valby og fritidshjemmet Nord på Østerbro, som er små institutioner med fem-syv ansatte. Nord er i dag lagt sammen med et andet fritidshjem.

Kommunen har for nylig opstillet nye krav til Børne- og Ungdomsforvaltningen i København (BUF), som samlet skal reducere sygefraværet med to dage. Da det pædagogiske personale er den mest syge personalegruppe i BUF, skal de reducere sygefraværet mest, nemlig med tre dage. Kravene skal nås i løbet af de næste tre år og tager udgangspunkt i sygefraværet i de fem store byer, som København normalt sammenligner sig med, nemlig Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Kommunernes og Regionernes Løn­datakontor (KRL) har endnu ikke indsamlet tal for alle landets kommuner for 2012. Den liberale tænketank CEPOS har tygget på KRLs 2011-tal og er nået frem til, at det pædagogiske personale i København er 20 procent mere syge end kollegerne i Aarhus. Og ti pct. mere end i Odense.

Sygefraværet i Københavns Kommune lå i 2011 cirka seks procent over gennemsnittet af Københavns syv nabokommuner, Rødovre, Gentofte, Tårnby, Frederiksberg og Hvidovre, mens Herlev og Gladsaxe lå højere end hovedstadskommunen.