Strid om gymnasielærernes nye arbejdstid

Den nye aftale skal sikre mere reel undervisningstid, og derfor skal rektorerne lede og fordele arbejdet individuelt for hver enkelt lærer. Rektorerne på mindst 12 gymnasier har ikke desto mindre valgt at lave en lokal fælles arbejdstidsaftale for alle skolens lærere med en opdeling af arbejdstiden i undervisning, forberedelse, møder og lignende, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

På den baggrund har Undervisningsministeriet indkaldt formændene for de 12 gymnasiers bestyrelser til møder i august og september.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) skrev før sommerferien til bestyrelsesformændene på landets gymnasier og opfordrede dem til at holde øje med, at deres rektor ikke lavede en lokal aftale med lærerne. Dernæst lavede ministeriet en spørgeskemaundersøgelse blandt rektorerne for at undersøge, om der var lavet lokale aftaler. De 12 gymnasier, der nu er indkaldt til møde, svarede ja.

Ministeriets mødeindkaldelse er et forsøg på at presse rektorerne til at lade være med at lave lokale aftaler, siger formanden for gymnasielærerne, Gorm Leschly.

»Det kan kun opfattes som en skræmmekampagne fra ministerens side over for rektorerne. Budskabet er det klare, at hvis rektorerne laver sådanne lokale aftaler, kommer de i ’bad standing og bliver indkaldt til en kammeratlig samtale inde i ministeriet. Det hører ingen steder hjemme, for vi har lavet en arbejdstidsaftale med Finansministeriet, hvori det hedder, at man kan lave lokale aftaler, hvis rektor ønsker det,« siger han til Morgenavisen Jyllands-Posten og henviser til overenskomstens paragraf 16, hvori der står, at »der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler«.

Undervisningsminister Christine Antorini afviser over for avisen, at der er tale om en skræmmekampagne.

»Bestyrelsesformændene for de 12 gymnasier er inviteret til en samtale med embedsmænd i ministeriet om, hvordan gymnasierne vil realisere kvalitetsløftet, hvis de indgår nye lokale arbejdstidsaftaler,« siger undervisningsministeren.

Formand for landets gymnasierektorer Jens Boe Nielsen støtter ikke de 12 gymnasier, der har lavet lokale aftaler.

»Problemet er, at hvis man laver en skriftlig aftale med lærerne, så mister man den fleksibilitet, vi som rektorer og ledere netop har fået, og man begrænser som rektor sin frihed til at fordele arbejdet. Meningen er jo, at det ikke længere er to parter, der forhandler sig frem til en aftale om arbejdstid, men at rektoren som arbejdsgiver fordeler arbejdet for medarbejderne, det vil sige lærerne,« siger han til avisen.

 

Dagens Gossip