Studerende på udveksling bliver SU-snydt

Studerende, der læser i udlandet, kan miste penge fra SU-Styrelsen på grund af skiftende valutakurser. Nu konkluderer Ombudsmanden, at SU-loven ikke bliver fulgt.

SU-loven siger nemlig, at det er den "faktiske studieafgift", der skal dækkes.

Problemet opstår, fordi studerende, der vælger at læse en periode i udlandet med dækkede studieafgifter, selv skal lægge pengene ud.

Myndighederne beregner så studieafgiftens størrelse på baggrund af vekselkurserne pr. 1. april hvert år. Og hvis kursen har ændret sig, risikerer studerende at miste penge.

Det er en dansk studerende, der fik tildelt et udlandsstipendium til dækning af studieafgiften for sin australske kandidatuddannelse i kommunikation, som klagede til Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

Han vurderede, at SU-loven ikke bliver fulgt, når nogle studerende mister penge på grund af de skiftende valutakurser.

- Ministeren kan godt lave regler om omregning af studieafgifter fra fremmed valuta, men reglerne må ikke medføre en væsentlig risiko for vilkårligheder og urimeligheder for den enkelte studerende.

- En sådan risiko er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med lovens grundlæggende ord om, at det er 'den faktiske studieafgift', der skal dækkes, siger Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmanden har nu bedt Uddannelsesministeriet om at sørge for, at den studerendes tab bliver dækket. Det har ministeriet allerede før ombudsmandens udtalelse meddelt, at det gerne vil.

Desuden er ministeriet i gang med at se på, hvordan reglerne kan blive ændret, og ministeriet er også ved at finde en ordning for andre studerende, der har mistet penge ved den nuværende ordning.

 

Dagens Gossip