Styrelse tilbyder kartel-forbrydere amnesti

- Har du sort samvittighed, så bryd med dit kartel nu. Kun den første går fri fra straf.

Så kontant og personligt lyder det i en avisannonce fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

1. marts øges straffen for karteller, således at straffen i særlig grove tilfælde kan stige til seks års fængsel. Hidtil har det kun været muligt at idømme kartelbagmændene en bøde.

Men hvis du bekender dine synder til myndighederne, kan du få din straf nedsat eller opnå tiltalefrafald. Og den personlige henvendelse i annoncen til mulige kartelbagmænd, er en bevidst strategi.

- Det har en helt anden personlig vinkel. Nu er det ikke kun virksomheden som sådan, der kommer i fedtefadet. Nu er der sgu dig, siger Peter Langkjær, der er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Den ny lov betyder, at hvis en virksomhed eller en person samarbejder med myndighederne om at optrævle et kartel, kan virksomheden eller personen fritages fra straf.

Formålet med tilbuddet om amnesti eller strafnedsættelse er at mindske lysten til karteldannelse samt at skabe incitament for at gå til bekendelse, hvis man allerede har fingrene i kagedåsen.

Erfaringer fra udlandet viser nemlig, at straflempelse har en præventiv effekt.

- Størsteparten af kartelsagerne fra EU-Kommissionen bliver opklaret ved at folk selv henvender sig. Det samme gælder andre europæiske lande, hvor man har det samme system. Oppe i Nordeuropa har det før hen ikke været så effektivt, siger Peter Langkjær.

Loven træder i kraft 1. marts og gør det muligt at straffe grove og forsætlige overtrædelser af konkurrenceloven med fængsel i op til et år og seks måneder.

I særligt grove tilfælde kan bagmændene sendes bag tremmer i helt op til seks år. Samtidig skal bøder for brud på konkurrencelovgivningen forhøjes.

Konkurrenceloven er resultatet af et udvalgsarbejde, som har stået på siden januar 2010.

/ritzau/

 

 

Dagens Gossip