Sundhedsminister vil gøre op med fordomme om psykisk syge

Det siger sundhedsminister Astrid Krag (SF), som fredag klokken 11 præsenterer en rapport fra regeringens psykiatriudvalg.

Rapporten skal danne grundlag for en national handlingsplan på psykiatriområdet, der blandt andet skal nedbringe brugen af tvang over for psykiatriske patienter.

»Vi kan desværre se, at der er mange fordomme om mennesker med sindslidelser. Hver femte tager afstand fra mennesker med sindslidelser, og 42 procent af danskerne mener, at folk med psykiske sygdomme er farligere end andre. Det er alt sammen noget, der gør det sværere at tackle sindslidelser, og det er vi nødt til at gøre bedre,« siger Astrid Krag.

»Der påhviler os hver især et stort ansvar for, at vi forholder os til psykiske sygdomme på samme måde, som vi forholder os til fysiske sygdomme,« siger sundhedsministeren, der mener, at kampagner og medier skal bidrage til at give danskerne et mere realistisk syn på psykisk syge.

Antallet af danskere med psykiske sygdomme har været stigende de seneste år. Omkring 10-20 procent af danskerne skønnes på et givent tidspunkt i livet at få en psykisk lidelse, og omkring to procent af befolkningen har haft en langvarig psykisk lidelse.

»Det er en brændende platform, vi står på. Der skal nogle grundlæggende ændringer til, der kan give et løft i behandlingen af psykisk syge, både for samfundets skyld, men først og fremmest for de mennesker, der har en sindslidelse,« siger Astrid Krag.

Samtidig med at flere danskere får konstateret psykiske lidelser, er der nedlagt sengepladser i psykiatrien, og flere bliver behandlet ambulant.

Den strategi ønsker sundhedsministeren at videreføre, men hun efterlyser en mere sammenhængende indsats mellem praktiserende læger, kommuner og regioner omkring behandlingen af psykisk syge.

»Mere borger, mindre patient er den røde tråd, jeg ser gå igen i udvalgets anbefalinger. Det handler om så hurtigt som muligt at få folk tilbage til livet og være så lidt begrænset som muligt, og holde fast i hvad man kan som menneske uden at blive reduceret til en diagnose,« siger Astrid Krag.

Psykiatriudvalget peger også på, at der brug for mere forskning i hvilke metoder, der er virksomme i behandlingen af psykisk syge, ligesom der er brug for et løft af kompetencer hos medarbejdere i regioner og kommuner.

Spørgsmål: Følger der ekstra penge med til psykiatriområdet, Astrid Krag?

»Ved alle de økonomiske aftaler, jeg har indgået som sundhedsminister, er psykiatrien blevet prioriteret, og jeg agter at fortsætte ud af det spor,« siger sundhedsministeren, der påpeger, at det ikke kun handler om flere penge.

»Det er vigtigt, at de omstillinger, der skal til i psykiatrien, ikke kun er et spørgsmål om flere midler. Det handler også om at omlægge de indsatser, der er i dag. Vi kan nå rigtig langt ved at forny den indsats, der sker både i sygehuspsykiatrien, men også bredt i vores tilgang til psykisk syge,« siger Astrid Krag, der vil drøfte konkrete initiativer, herunder et forsøg med bæltefrie psykiatriske afdelinger, med Folketingets partier i forbindelse med efterårets forhandlinger om satspuljemidlerne.

 

Dagens Gossip