Sundhedsministeren vil diskutere hjertestartere

»Uanset sin alder skal man have mulighed for at bestemme, hvilken behandling man ønsker eller ikke ønsker. Derfor mener jeg, at vi har behov for at drøfte regelsættet med Folketingets partier, når vi har Sundhedsstyrelsens vejledning. Derfor er det min intention at tage spørgsmålet op med sundhedsordførerne,« siger Astrid Krag.

Hun giver i en mail til Berlingske Nyhedsbureau udtryk for, at hun »gerne havde set, at arbejdet allerede var færdigt og, at hun nu vil bede Sundhedsstyrelsen om at fremskynde arbejdet«.

»Jeg tror, mange SOSU-hjælpere og andre, der til daglig arbejder med ældre, oplever en usikkerhed om, hvordan reglerne er på det her område. Det er derfor, Sundhedsstyrelsen skal præcisere reglerne i en ny vejledning,« siger Astrid Krag.

Kritikken, der har været rejst af den hidtil manglende vejledning om emnet, skyldes, at når en beboer på et plejehjem falder om, er plejepersonalet forpligtet til at genoplive med en hjertestarter. Også selvom beboeren har givet udtryk for, at han eller hun er mæt af dage. Det, mener Det Etiske Råd, giver grund til store etiske skrupler.

»Man har med indførelsen af de her hjertestartere iklædt plejepersonalet et dilemma. Det personale, der er på stedet, er nødt til at handle hurtigt. Men hvordan der skal handles, skal helst være diskuteret og afstemt meget tidligere mellem den ældre, de pårørende og personalet. For det er jo altså borgerens ønske, der skal være udgangspunktet først som sidst,« siger formand for Det Etisk Råd Jacob Birkler.

Han slår derved fast, at rådet fortsat støtter en lovændring, så plejepersonalet på baggrund af beboerens ønske i særlige tilfælde kan fravælge genoplivning. Den mulighed er der ikke nu, da en læge i dag skal vurdere, at patienten er »uafvendeligt døende«, hvilket betyder, at man ved genoplivning blot udsætter dødstidspunktet.

Konservatives Sundhedsordfører Benedikte Kiær (K) kalder Sundhedsministeriets lange arbejdsproces i forbindelse med vejledningen for »molboagtig« og mener, at ministeriet skal til at »rubbe neglene«.

»Se nu at kom i gang, og få sat det sidste punktum i den her vejledning. Det kan ikke være rigtig, at det tager over et år, at få udarbejdet en vejledning til brugen af hjertestartere på plejehjem. Det er nærmest molboagtigt. Det her drejer sig kort og godt om respekt for det enkelte menneske og dennes ønsker,« lyder meldingen fra Benedikte Kiær.

Hos Socialdemokraterne og Ældre Sagen venter man spændt på den nye vejledning. Begge vil nemlig vente og se udfaldet af Sundhedsministeriets nye vejledning. Hvis denne viser sig at være ufuldkommen, er man klar til at skride ind med tiltag for at få taget lovgivningen op til revidering.

 

Dagens Gossip