Svage gymnasieelever har koncentrationssvigt

Gymnasieelever skal lære at holde koncentrationen, også selv om de sidder med en opgave, de ikke umiddelbart forstår.

Sådan lyder det fra formanden for matematiklærerne på det almene gymnasium og hf, Morten Olesen, efter det er kommet frem, at hver 10. student dumpede i matematik sidste år.

Dumpeprocenten skriver MetroXpress i dag om på baggrund af tal fra Uni-C.

Morten Olesen mener, lærerne har brug for to ting for at hæve elevernes niveau i matematik.

- Dels at eleverne er indstillet på, at det at gå i gymnasiet kræver vedholdenhed i arbejdet. I matematik formulerer vi os kortfattet om temmelig komplicerede problemstillinger.

- Her er det væsentligt, at man kan holde sit fokus på problemstillingerne, også selvom man ikke umiddelbart kan gennemskue dem, siger han.

Derudover peger han på en effektiv differentiering af undervisningen, hvor læreren har fokus på, hvad den enkelte elev har af behov.

- Og det er noget, der kræver planlægning. Når man forbereder hver lektion skal man have den enkelte elev med i baghovedet og tænke: Hvordan skal jeg dreje lige netop den her, så jeg også sørger for at få de sidste elever med, siger Morten Olesen.

Hos Dansk Industri (DI) har man også forslag til, hvordan landets gymnasieelever skal blive bedre til matematik. Et fag, som ifølge DI er afgørende for ens muligheder for at gennemføre videregående uddannelser -uanset om man læser til ingeniør, lærer eller litteraturvidenskab.

- Man skal have fat allerede i folkeskolen. Men man kunne også overveje, om ikke man skulle gøre matematik på B-niveau obligatorisk på flere studieretninger i gymnasiet, siger forskningschef Charlotte Rønhof.

Hun mener også, det er vigtigere for nutidens unge at vide, hvad de forskellige fag kan bruges til - og her kan industrien selv spille en rolle.

- Vi kan kan blive bedre til at samle op og koordinere de mange virksomheder, som gerne fortæller om, hvad matematik konkret bliver brugt til i deres virksomheder, siger hun.

Lektor Lena Lindenskov fra Aarhus Universitet er ekspert i matematikkens didaktik, og hun mener tallene bør give anledning til et øget fokus på matematikundervisningen.

- Det kunne være fint, hvis man tog det her som et wake-up call og beslutter sig for en samlet indsats, for at nedbringe de her dumpeprocenter. Så det bliver et fælles ansvar for både rektorer, læreres og elever, siger hun.

Hun foreslår, at man også spørger eleverne om, hvorfor de har så svært ved faget.

 

 

Dagens Gossip