Syddanmark: Råstofplan 2012 er vedtaget efter høring

Når området er taget med som interesseområde skyldes det, at der er tale om forholdsvis veldokumenterede ressourcer. Der er et stort behov for at finde langsigtede muligheder for at opretholde forsyningen med grus, sand og sten i Trekantområdet og på Vestfyn.

- Middelfart Kommunes argumenter er velkendte. Vi har holdt flere møder med dem efter høringsfasen. Vi har tilrettet interesseområdet for at imødekomme to af deres kritikpunkter, og de øvrige bekymringer mener vi ikke, der er grundlag for – og det har vi meddelt kommunen, siger udvalgsformand Bent Bechmann (C).

Skovrejsning er kommet med
Argumenterne går blandt andet på, at råstofplanen truer væsentlige drikkevandsinteresser, at den forhindrer planlagt grundvandsbeskyttelse via skovrejsning i området, samt at den kan bringe en fremtidig tredje Lillebæltsforbindelse i fare.

- Af Middelfart Kommunes egen indsatsplan for området fremgår det, at der er udfordringer med både nitrat og pesticider i vandet, hvorfor det ikke kan udelukkes at vandindvindingen i området på sigt må erstattes med vand indvundet på den jyske side af Lillebælt, siger Bent Bechmann.

Planlagt skovrejsning til beskyttelse af drikkevandsinteresser, er føjet ind i den nye råstofplan, som en af flere ændringer der er sket på baggrund af høringsfasen.

Lillebæltsbro ikke i fare
- Der er heller ikke på nogen måde konflikt mellem en eventuel tredje Lillebæltsbro og råstofområdet. Tværtimod har vi i den endelige råstofplan taget et område på 6,5 hektar ud til mulige landanlæg, ligesom det for staten som bygherre kun er positivt at have et råstofområde så tæt på som muligt af hensyn til pris og CO₂-udledning fra transport af materialer, siger Bent Bechmann.

Selv hvis en anden linjeføring skulle komme i spil, giver planloven miljøministeren mulighed for at pålægge såvel kommune som region at tilpasse deres planlægning af hensyn til nationale interesser. Med andre ord vil statslige infrastrukturanlæg altid stå over regionale råstofplaner og deraf følgende bestemmelser.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip